مواضع غافگیرانه مکرون

خبر

مکرون رئیس جمهور فرانسه روز سه‌شنبه طی نطقی که در سوئیس، در گردهمائی بین‌المللی کار، ایراد کرد با جهانی شدن و لیبرالیسم به مخالفت برخاست و از جهانیان خواست تا مشترکا درباره سرمایه‌داری تجدید نظر کنند. او گفت که جهان مانند سال ۱۹۴۴ بسوی جنگ در حرکت است.

او گفت: چیزی در ساختار این سرمایه داری معیوب است، ما باید با آن مقابله کنیم، این نظامی است که بگونه ای فزاینده برای چند نفری سود می آورد اما توازن منطقه ای را فرو می پاشد و دموکراسی های ما را درهم می شکند. حاضران در این گردهمائی بین المللی با کف زدن‌های پرشور و ممتد خود سخنرانی یک ساعتۀ او را مورد تایید قرار دادند.

اضافه کرد : «اگر مردم ، صرفنظر از طبقه ای که به آن تعلق دارند، ببینند پیشرفتی که رخ داده برای آنها بی ثمر بوده، نمی توانند از آن نظام سیاسی حمایت کنند. این همان چیزی است که در دموکراسی های ما روی می دهد. از این روست که برخی از افراد، اقتدار گرائی را تا این حد جذاب می بینند».

او هشدار داد و گفت ما در آستانه زمانه ای پر خطر قرار داریم: فکر می کنم، اگر احتیاط به خرج ندهیم، مانند سال ۱۹۴۴ در آستانه جنگ قرار می گیریم، این جنگ اینجاست، در دموکراسی‌های ماست. این بحرانی است عمیق که ما در آن غوطه‌وریم. ما می‌توانیم این طور تصمیم بگیریم که در خواب بمانیم. ولی اگر ما بخواهیم پیش برویم باید الزامات آن را بپذیریم.

ما در واقع باید درنظر داشته باشیم آن ارزش هائی که از دهه ها پیش سرمشق زندگی ما بوده اند تا اعماق استخوان فاسد هستند و دو ترس مشروع دیگر هم می تواند بر آنها افزوده شود: ۱- تحول دیجیتال قریب الوقوع، و ۲- دگرگونی های ناشی از تغییر محیط زیست و تغییرات اقلیمی. رئیس جمهور فرانسه حتی در سخنرانی خود مقولاتی را بکار برد که معمولا ازمنتقدین او شنیده می شود. او خواستار این شد که مقوله بشریت دوباره مقوله مرکزی اقتصاد شود. ماكرون پس از ماه‌ها ناآرامی در فرانسه در صد و هشتمین گردهمائی بین المللی کار در سوئیس سخن گفت.

از ماه نوامبر ۲۰۱۸ هر روز شنبه ده‌ها هزار نفر از مخالفان دولت فرانسه در خیابان‌ها دست به تظاهرات اعتراضی می‌زنند. حزب ماکرون در انتخابات برای پارلمان اروپا که در ماه مه صورت گرفت در مرتبه دوم قرار گرفت. برنده اول انتخابات، راستگریان فرانسه بودند.


ارسال نقد

نظر شما