بدرود لئو

یادداشت‌ها


«لئو پانیچ» از بزرگترین اندیشمندان مارکسیست معاصردیروز، در نوزدهم دسامبر، در سن هفتاد و پنج سالگی بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. او استاد پژوهش های اقتصاد سیاسی و اقتصادی سیاسی تطبیقی بود. «لئو پانیچ» از سال ۱۹۸۵ همکاری خود را با رالف «میلی باند» در هیئت ویراستاری سالنامه «سوسیالیست رجیستر» شروع کرد. «سوسیالیست رجیستر» سالنامه ای است که نقش تعیین کننده درگسترش چهارچوب مفهومی مارکسیسم برای تکوین یک آلترنیو سوسیالیستی دمکراتیک، برابری خواه و مبتنی بر همبستگی میان انسان ها و انسان و طبیعت ایفاء کرده است. قریب شش دهه، چند نسل پیاپی، از بزرگترین و برجسته ترین متفکران مارکسیست درعرصه های گوناگون، از همکاران و نویسندگان مقالات سالنامه «سوسیالیست رجیستر» بوده اند. پس از درگذشت «رالف میلی باند» و «جان ساویل»، «لئو پانیچ»، که ۳۵ سال در هیئت تحریریه سالنامه حضور داشت، نسل قدیم ویراستاران سالنامه را با نسل های جدید آن پیوند می داد.

از «لئو پانیچ» نُه کتاب و تعداد زیادی مقاله و کارهای تحقیقی منتشر شده است. جای خالی این متفکر بزرگ که به طور منظم و خستگی ناپذیر در چالش های فکری چپ جهانی حضوری قوی، موثر و ره گشا داشت به شدت احساس خواهد شد. ما فقدان او را به خانواده «پانیچ»، دوست، هم رزم و همکار همیشگی اش «سام گیندین» و بی شمار رفقا و دوستداران او در سر اسر جهان تسلیت می گوئیم.

سوسیالیسم دموکراتیک از نگاه لئو پانیچ

ارسال نقد

نظر شما