مرزبندی «چپ‌های راست» با جمهوری اسلامی چیست؟

ایران نقد

نوشته‌ی زیر برای افشای کسانی منتشر می‌شود که با لباس چپ و یا با سابقه‌ی چپ از رژیم فقها و سیاست‌های داخلی و خارجی آن دفاع می‌کنند.

چپ‌های راست ایران باید به سؤالات زیر پاسخ روشن بدهند و از طفره رفتن پرهیز کنند.

۱- آیا مضمون و روح حاکم بر تضاد جمهوری اسلامی با آمریکا و…، را مترقی ارزیابی می‌کنند یا ارتجاعی؟ و رژیم را ضدامپریالیسم می‌دانند؟
۲- آیا رژیم جمهوری اسلامی ایران حامی کارگران و زحمت‌کشان در مقابل سرمایه است و به طبقه کارگر در مبارزه بر علیه سرمایه کمک و یاری می ‌رساند؟
۳- آیا رژیمی که در داخل کشور به سرکوب کارگران و زحمت‌کشان و غارت ثروت ملی مشغول است می‌‌تواند بر علیه سرمایه و انحصارات امپریالیستی مبارزه نماید؟
۴- آیا چپ‌های راست ایرانی از پیدایش هلال شیعی در خاورمیانه و دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه حمایت به عمل می‌آورند؟
۵- آیا به نظر چپ‌های راست ایرانی پیروزی ایران در منطقه و از میان بر داشتن مخالفان نژادی و مذهبی خود گام سخت در پیروزی بر علیه امپریالیسم است؟
۶- چپ‌های راست ایرانی نظرشان درباره غارت ثروت‌های ملی ایران و هزینه کردن در کشورهای دیگر چیست؟
۷- نظر چپ‌های راست ایرانی در مقابل تقسیم دریای خزر به نفع روسیه چیست؟
۸- چپ‌های راست ایرانی نظرشان در مقابل توسعه مخفیانه سایت‌هایی امثال فوردو و نزدیک شدن به سلاح اتمی چیست؟ آیا سلاح اتمی را برای امنیت ایران لازم می‌دانند؟
۹- آیا چپ‌های راست ایرانی با امضای قرارداد پروتکل الحاقی جهت جلوگیری از دست یافتن به سلاح اتمی موافق می‌باشند یا خیر؟
۱۰- نظر چپ‌های راست ایرانی در مورد تشکیل امپراطوری شیعه اسلامی در جهان چیست؟
۱۱- نظر چپ‌های راست ایرانی درباره وحدت بین کشورهای ایران، ترکیه، روسیه، قطر و حزب الله و حوثی‌ها و طالبان چیست؟ آیا این هم‌پیمانی را به نفع طبقه کارگر و زحمت‌کشان در مقابل امپریالیسم می‌دانند؟
۱۲- تکلیف چپ‌های راست ایرانی در مقابل مافیای پوتین که به کمک ۱۲ انحصار غارتگر بر روسیه حکم می‌راند چیست؟
۱۳- آیا تضاد بین روسیه و آمریکا تضاد بین دو نیروی امپریالیستی نیست؟ همچنان که در جنگ جهانی دوم بین آلمان و انگلستان بود؟
۱۴- چپ‌های راست ایرانی باید انتظار خود را از این هیئت حاکمه که بنا بر اعتراف خودشان فاسدترین هیئت حاکمه‌ای است که تا به حال در تاریخ به حکومت رسیده مشخص نمایند.
۱۵- به هرحال چپ‌های راست ایران باید تکلیف خود را در مقابل سیاست مستقل و ملی ایران، موازنه منفی مصدق، حفظ تمامیت ارضی ایران، شرکت یا عدم شرکت در پیمان‌های نظامی و امنیتی منطقه، احترام به حقوق همه کشورها صرف نظر از مذهب آنان، حمایت از سازمان ملل جهت حفظ صلح جهانی و پرهیز از تمام جنگ‌ها و دفاع از آزادی‌های دموکراتیک در تمام نقاط جهان صرف نظر از نژاد و مذهب مردم سایر کشورها معلوم نمایند.
۱۶- چپ‌های راست ایران بالاخره باید در مقابل جنگ‌های مذهبی بین شیعه و سنی که از طرف جمهوری اسلامی اعمال می‌شود موضع‌گیری نمایند و به عواقب وخیم تحمیل حکومت مذهبی بر منطقه بیاندیشند و سیر قهقرایی و تحمیلی بر مردم منطقه توجه کنند.

سکوت طریق شیطان است

یک مارکسیست لنینیست به خوبی می‌داند که مبارزه بر علیه امپریالیسم فقط و فقط با رهبری طبقه کارگر و سازماندهی حزب طبقه کارگر امکان‌پذیر است. در گذشته این مبارزه به کمک اردوگاه سوسیالیسم امکان‌پذیر بود و طبقات مختلف می‌توانستند تا حدود زیادی در این مبارزه شرکت نمایند ولی اکنون بدون وجود اردوگاه سوسیالیسم، این مبارزه فقط و فقط با رهبری طبقه کارگر ممکن است.

هیئت حاکمه ایران در این لحظه به عقب‌مانده‌ترین ایدئولوژی مذهبی قرون وسطی مجهز می‌باشد و در آن چیزی به نام امپریالیسم یا طبقه کارگر مطرح نیست. این هیئت حاکمه تا به حال خود را مدافع هیچ طبقه ای اعلام نکرده و علاوه بر این در فکر مبارزه ایدئولوژیک کاذب خود می باشد.

یکی از افتخارات بزرگ چپ های ایران از مشروطیت به بعد مبارزه با خرافات مذهبی در ایران و در خارج از ایران بوده است و اکنون سکوت کردن در مقابل ایدئولوژی چنین حکومتی و گسترش آن در منطقه عملی واپس گرایانه محض است.

ایبن در نمایشنامه براند می گوید: «سکوت طریق شیطان است».


ارسال نقد
  1. دوست گرامی ای کاش ابتدا گفته بودید، منظورتان از چپ راست چیه. قبول کنید که همچین ترکیبی غریب و نامفهوم است.

    ادمین کانال تلگرامی “سوسیالیسم یا سوسیالیسم”.
    S_Or_S@

نظر شما