مردم را گرسنگی ندهید! جام زهر را بنوشید.

ایران خبر نقد

دولت ترامپ که با خروج از برجام و تحمیل شدیدترین تحریم های تاریخ علیه ایران، در ائتلافی آشکار با دولت نژادپرست اسرائیل و دولت مرتجع عربستان سعودی، بزرگتری ضربه را به جنبش در حال رشد مردم ایران زد، توسط مردم آمریکا برکنار شده است. سیاست های «فشار حداکثری» دولت ترامپ، بیش از آن که بتواند رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی را تضعیف کند، جنبش مردم ایران را تحت فشار قرار داد و حربه های رذیلانه ای در اختیار حاکمیت اسلامی گذاشت تا با خشن ترین شکل ممکن به سرکوب همه جانبه ای علیه جنبش مردم بپردازند. سرکوبی که در آبان ۹۸ شاهد آن بودیم و امروز در «مثلث خونین» کردستان، خوزستان و بلوچستان، بیش از دیگر مناطق کشور، آن را تجربه می کنیم.

سیاست تحریم های ضد بشری آمریکا علیه ایران بویژه در دولت ترامپ، در کنار بی اعتنائی مسئولان حکومتی به جان ، کار و زندگی مردم، وضعیتی به وجود آورده که دویدن به دنبال یک لقمه نان، به دغدغۀ میلیون ها ایرانی تبدیل شده است. کارگران، معلمان، پرستاران، کشاورزان، بازنشستگان، مالباختگان و توده های حاشیه نشین، بارها و بارها در اعتراضات خود با تاکید بر این که «معیشت، منزلت، حق مسلم ماست»، فریاد زده اند: «گرسنه ایم! گرسنه!». این وضعیت زندگی مردم نه تنها ناشی از شرایط تحریم، بلکه به دلیل آن است که جمهوری اسلامی با «قمار هسته ای» بی معنای خود، صد ها میلیارد دلار را هزینۀ برنامه ای کرده که کشور ما به آن هیچ نیازی ندارد. کشوری که بر دریای نفت و گاز قرار دارد و اگر انرژی های تجدید پذیر خورشیدی و باد، مورد بهره برداری قرار می گرفت ، نه تنها نیازهای کشور را تامین می کرد، بلکه به منبع اصلی صادرات برق در سراسر منطقه تبدیل می شد.
حال که با کنار گذاشته شدن دولت ترامپ از سکان قدرت آمریکا، شرایط جهانی تغییر کرده و امکان آن فراهم آمده که به تحریم های ضدبشری علیه مردم ایران پایان داده شود، جنگ قدرت در جمهوری اسلامی بالا گرفته و تلاش می شود تا با ترفند های رذیلانه سیاسی، مانع رفع تحریم ها به عنوان اهرم توجیه کنندۀ حاکمیت اسلامی در سرکوب جنبش مردم شده و بازی هسته ای بیهوده را به مرحلۀ خطرناکتری سوق دهند. مصوبه های مجلس شورای اسلامی در راستای اهداف رهبر رژیم و سنگ اندازی های جناح ها و شخصیت های سپاهی و سیاسی در مخالفت با مذاکره برای رفع تحریم ها، و تازه ترین آن، حرف قطعی رهبر رژیم که در جمع فرماندهانی نیروی هوائی، گفته است: «اگر می‌خواهند ایران به تعهدات برگردد، آمریکا باید همه تحریم‌ها را لغو کند و ما راستی‌آزمایی کنیم و ببینیم درست است آنوقت به تعهدات برگردیم.»؛ همه و همه در این راستا صورت می گیرد. حاکمیت اسلامی مردم ایران را گرسنگی می دهد تا جام زهر را ننوشد.

اکنون زمان آن فرا رسیده تا توده های مردم ایران، کارگران و معلمان، پرستاران و کشاورزان، بازنشستگان و دانشجویان و همۀ مردم حاشیه نشین شده، که جان شان از حاکمیت جمهوری اسلامی به لب رسیده، در اعتراضات خود فریاد بزنند: « ما را گرسنگی ندهید! جام زهر را بنوشید!» . مردم ایران نیازی به قمار هسته ای جمهوری اسلامی ندارند. مردم ایران در اعتراضات خود باید حاکمیت اسلامی را مجبور کنند به سیاست گرسنگی دادن اکثریت عظیم کارگران و زحمتکشان به قیمت شرکت در ماجراجوئی های منطقه ای پایان دهد که هزینۀ های کمرشکنی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. مردم ایران همچنین دست رد به سینۀ همه کسانی می زنند که اعتقاد خود به قدرت لایزال مردم را از دست داده و خواهان ادامه تحریم های ضدبشری علیه کشور هستند و امکان رهائی از چنگال جمهوری اسلامی را از طریق دخالت های مستقیم و غیرمستقیم قدرت های امپریالیستی می بینند. آنها نمی خواهند بفهمند که تنها اقدامات مستقل ، مستقیم و در حال گسترش توده ایِ می تواند بساط این رژیم جهنمی را بر چیند. مردمی که آگاهانه فریاد می زنند: «فقط کف خیابان ، به دست میاد حق‌مان».

اردوی کار و زحمت، تداوم تحریم های ضدبشری را ضربه ای آشکار و مختل کننده بر مبارزات در حال گسترش مردم ایران علیه رژیم قرون وسطائی جمهوری اسلامی می داند و از همه نیروها و جریان های مدافع آزادی و برابری و همه طرفداران زندگی شایستۀ انسانی، تقاضا دارد با تمام قوا کارشکنی ها در پایان دادن به این وضعیت را افشاء کرده و مدافعان تداوم این وضعیت را در هر لباسی که هستند و با هر توجیهی که به میدان می آیند، رسوا سازند.


ارسال نقد

نظر شما