مردم ایران نباید هزینه تجاوز روسیه به اکراین را بپردازند!

ایران نقد

برگرفته از اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)

مردم ایران به خاطر وابستگی جمهوری اسلامی به سیاست خارجی دولت روسیه نباید هزینه تجاوز روسیه به اکراین را بپردازند!

درحالی که مذاکرات برجام بر اساس اظهارات نمایندگان شرکت کننده در گفتگوی‌های وین به مراحل پایانی نزدیک میشود، لاوروف ناگهان شرط جدیدی درارتباط با توافق روسیه برای بازگشت به برجام اعلام کرده است. او صریحاً اعلام کرد «روسیه از دولت آمریکا «ضمانت‌های کتبی» می‌خواهد برای آنکه تحریم‌های کشورهای غربی علیه روسیه به همکاری این کشور با ایران و در رابطه با احیای برجام لطمه نخواهد زد. ». بلینکن وزیر خارجه آمریکا این شرط روسیه را رد کرد و گفت که تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه در ارتباط با حمله به اوکراین ربطی به مذاکرات برجام ندارد.

مذاکرات برجام بویژه در دوره پس از به دست گرفتن مسئولیت مذاکره توسط دولت رئیسی، پیشکار گوش بفرمان رهبر جمهوری اسلامی، نشان دهنده وابستگی کامل دولت جمهوری اسلامی درعرصه سیاست خارجی به دولت روسیه است به طوری که اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین عملاً به ولی همه کاره هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی مبدل شده و هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی را زیر سایه خود قرار داده است.

با تجاوز نظامی روسیه به اکراین و قرار گرفتن جمهوری اسلامی در جبهه دولت روسیه و حمایت گاه آشکار، گاه ضمنی از تجاوز روسیه اکنون نوبت باج خواهی دولت روسیه در ارتباط با توافق برجام فرا رسیده است. دولت روسیه که ازمجموعه تحریم‌های فلج کننده رقبای امپریالیست خود در ارتباط با صدور نفت و گاز و سایر منابع و کالاهای صادراتی روسیه بیمناک است و بویژه از آن هراس دارد که با توافق برجام، ایران بتواند با ذخایر کنونی و بازگشت دوباره به ظرفیت تولید قبل از تحریم ها، کمبود بازار جهانی انرژی و بویژه نیاز به انرژی کشورهای اروپائی را جبران کند، اکنون علناً شروع به سنگ اندازی در برابر نهائی شدن توافق برجام کرده است.

تردیدی نیست که جمهوری اسلامی و در راس آن خامنه‌ای رهبر رژیم مسئول بحران اقتصادی کنونی و عواقب مصیبت بار آن است. بحرانی که اقتصاد ایران را در روند فروپاشی قرار داده و دربستر آن تورم بیش از چهل درصدی (تنها بر مبنای ارقام رسمی) قدرت خرید مردم ایران را به طور مداوم بلعیده و بیکاری، حاشیه‌شدگی و فقرزدگی را روز به روز گسترش می‌دهد. اما علاوه بر همه این مصائب، جمهوری اسلامی با قمار هسته‌ای خود نه فقط ضربه‌ای هولناک و جبران ناپذیر (که براساس برخی برآوردها خسارت آن به حدود دو تریلیون دلار میرسد) به اقتصاد ایران وارد ساخته بلکه در یک سال اخیر، که شرایط برداشته شدن تحریم‌ها و توافق هسته‌ای وجود داشت، با بهانه تراشی‌ها و فوت وقت، تحمیل مصائب عظیم اقتصادی به گرده اکثریت مردم ایران را تداوم بخشیده است. و اکنون نیز تلاش میکند تا پرده آخر این تراژدی را با تن دادن به باج خواهی پوتین و شرکاء تکمیل کرده و مردم ایران را بار دیگر از فرصت برداشته شدن تحریم‌های فلاکت زای کنونی محروم سازد.

در پرتو رویدادهای اخیر ماهیت واقعی سیاست «نگاه به شرق» خامنه‌ای و تبدیل جمهوری اسلامی به زائده سیاست‌های دولت پوتین و منافع الیگارش‌های فاسد حاکم بر روسیه بیش از پیش آشکار می‌شود. عملکرد رژیم جمهوری اسلامی همچنین افشاگر دروغین و توخالی بودن شعار «نه شرقی نه غربی» سران رژیم جمهوری اسلامی است که تلاش می‌کردند خود را دولتی مستقل از قدرت‌های سلطه‌گر جهان معاصر و وابستگی به آن‌ها جلوه دهند. هزینه هولناک این وابستگی امروز خود را به صورت فشار اقتصادی عظیم و خرد کننده بر اکثریت مردم ایران و به فلاکت کشاندن آن‌ها نشان می‌دهد.

از نظر سازمان ما، سیاست خارجی ایران باید بر مبنای‌ عدم وابستگی و عدم تعهد به هیچ کدام از بلوک‌های رقیب جهانی و منطقه‌ای تنظیم شود تا بتواند با تضمین استقلال کامل و واقعی، از امکانات و مزایای رابطه با اکثریت کشورهای جهان هم برخوردار شود. میراث برجسته انقلاب مشروطه علیه نفوذ قدرت‌های خارجی و وابستگی به دربارهای روس و انگلیس که در جنبش ملی شدن نفت علیه غارت منابع نفتی کشور توسط امپریالیسم انگلیس و آمریکا و باج خواهی امتیاز نفت شمال توسط دولت شوروی به بلوغ و فراز جدیدی دست یافت و در پی آن جنبش فدائی که پرچم استقلال و عدم وابستگی به بلوک‌ها را برافراشته بود از موارد تاریخی الهام بخش در اثبات پیشینه تاریخی این سنت اصولی و راهگشا است. سنتی که هم سلسله پادشاهی پهلوی و هم رژیم جمهوری اسلامی به خاطر ماهیت ضدمردمی هر دو نظام اولی با وابستگی به قدرت‌های جهانی غرب و دومی با دخیل بستن به قدرت‌های سلطه‌گر شرق، آن را پایمال کردند.

نیروهای به اصطلاح «محور مقاومتی» (چپ، راست و یا با هر هویت سیاسی) تلاش می‌کنند با استناد به سیاست‌های امپریالیستی و سلطه جویانه دولت آمریکا و متحدان، گسترش بی‌وقفه ناتو پس از پایان جنگ سرد و محاصره روسیه از طریق کشورهای عضو ناتو در همسایگی بی‌واسطه روسیه، نظامی‌گری افسارگسیخته دولت آمریکا و متحدانش، نفوذ نیروهای راست افراطی در اکراین، نقض حقوق استان‌های اکراین با اکثریت روس تبار و… تجاوز روسیه به اوکراین را توجیه، تعدیل و یا تلطیف کنند. تردیدی نیست که هیچ کدام از دلائل اقامه شده توسط این جریان‌ها نمی‌تواند توجیه کننده نقض آشکار حق حاکمیت ملی مردم اکراین باشد که طی چند روز اخیر ابعاد فاجعه بار و ویرانگر تجاوز روسیه را در برابر چشم جهانیان تجربه می‌کنند. ابعاد مخرب این گونه سیاست‌ها در دفاع حزب توده از امتیاز نفت شمال، حزب توده و اکثریت در دفاع از جمهوری اسلامی در وابستگی و دنباله روی از سیاست خارجی دولت شوروی به محک تجربه خورده و چهره کریه و خیانت بار خود را نشان داده است. سازمان ما از بدو تاسیس خود افشاء این سیاست‌ها و نیروهای حامل آن‌ها را یکی از اصول پایدار و تعطیل‌ناپذیر خود می‌دانسته و می‌داند.

به خاطر دخیل بستن جمهوری اسلامی به دولت روسیه مردم ایران نباید هزینه تجاوز روسیه به اوکراین را از طریق ادامه تحریم‌ها و افزایش فشارهای خردکننده و فلاکت بار اقتصادی بپردازند.

ما حمایت انترناسیونالیستی‌مان را از جنبش ضد جنگ بویژه در روسیه و در سراسر جهان در مخالفت با تجاوز نظامی روسیه، درخواست خروج فوری ارتش روسیه از اکراین، برقراری صلح، عدم پیوستن اکراین به ناتو، به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت ملیت‌های تحت تبعیض در اکراین و تامین یک نظام فدرال دمکراتیک اعلام میکنیم.

دولت‌های اروپائی و بویژه همسایگان اکراین مانند لهستان به خاطر سیاست انزوای روسیه به طور سخاوتمندانه درهای خود را بر روی پناهندگان اکراینی که از کشتار ماشین جنگی روسیه فرار می‌کنند گشوده‌اند. اما این استقبال و ارائه خدمات و تسهیلات که بسیار بموقع و ضروری است تبعیض اعمال شده به پناهندگان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریفا توسط همین دولت‌ها و معیارهای دوگانه آن‌ها را برجسته ساخته است. تردیدی نیست که این وظیفه همه نیروهای مترقی، آزادیخواه و بویژه سوسیالیست است که از برابری حق پناهندگی برای همه دفاع کرده و خواهان رعایت این حق انسانی بطور یکسان شوند.

ما همچنین قویاً از کارزاری که در اکراین از نیروهای سوسیالیست مستقل، اتحادیه‌های کارگری و جنبش‌های اجتماعی و مدنی ایجاد شده است، حمایت میکنیم.
www. ukrainesolidaritycampaign. org


ارسال نقد

نظر شما