مردم ایران، پیروز انتخابات!

ایران نقد

مقاومت مدنی و گستردۀ مردم در تحریم انتخابات فرمایشی و نمایشی جمهوری اسلامی، آنچنان گسترده بود که حتی آمارهای رسمی جمهوری اسلامی نیز بر آن مهر تائید می زنند. بر پایه آمار رسمی وزارت کشور جمهوری اسلامی، ۷۸\۵۱ از شرکت در انتخابات خودداری کردند و ۹۱\۶ درصد شرکت کنندگان آرای باطله به صندوق ها ریخته اند . به دیگر سخن، ۶۹\۵۸ درصد از واجدین شرایط رای، به جمهوری اسلامی و انتصابات فرمایشی اش “نه” قاطع گفته اند. اقدام یک پارچه و سراسری، نافرمانی مدنی و گسترده و “نه” با شکوه مردم در شرایطی انجام گرفته است که تمامی ابزارهای تبلیغی و شگردهای تهدیدآمیز رژیم برای “حضور” گسترده مردم برنامه ریزی شده بودند و تمامی گرایشات راست اصلاح طلب نیز به نام دفاع از “جهموریت” پوچ و بی معنای رژیم اسلامی به میدان آمده بودند و زمان رای گیری را نیز علیرغم قوانین مدون شان به ساعاتی از بامدادان روز بعد کش دادند.

انتصاب ابراهیم رئیسی قاضی قاتل و یکی از اعضای “هیئت مرگ” قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان خونین ۱۳۶۷، شخصی که آیت الله منتظری از او به عنوان یکی از جنایتکاران تاریخ نام برده است، یک دهن کجی آشکار به مردم و خانواده های شهدای این مرز و بوم است. رئیسی با آرائی بر ریاست قوه مجریه حکومت اسلامی تکیه می زند که در انتخابات دور قبل تنها با دو میلیون رای کمتر از حسن روحانی شکست خورده بود. به دیگر سخن او نماینده یک اقلیت کوچک از وفاداران به ولایت فقیه است که پایه حکومتی این رژیم را تشکیل می دهند و علیرغم تبلیغات سنگین شان علیه دو دوره ریاست اعتدالیون و اصلاح طلبان بر این قوه، نتوانسته اند اندکی از آرای طرفداران آنها را نیز کسب کنند.

“نه” با شکوه مردم در این انتخابات، همچنین مهر پررنگی بر پایان توهم اصلاح طلبی در این حکومت است. حکومت اسلامی که قانون اساسی اش بر بی حقی مطلق مردم و قدرت “نیمه خدائی” ولی فقیه استوار است، ظرفیت اصلاح و ترمیم ندارد و جز با در هم شکسته شدن توسط قدرت سازمان یافتۀ مردم نمی توان از آن گذر کرد. اصلاح طلبانی که به بهانۀ حفظ “جمهوریت”، مردم را به این نمایش مهندسی شده فراخواندند که وحید حقانیان، عضو ارشد دفتر خامنه ای، نوشت، «حضور این سه رقیب برای رئیسی امداد الهی بود» ، با بی اعتنائی آشکاری از سوی مردم روبرو شدند. در انتخابات سال ۹۶ ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالیون، حسن روحانی را با کسب، ۲۳۶۳۶۶۵۲ میلیون رای پیروز انتخابات کرد اما همتی کاندید آن ها دراین انتخابات تنها توانست ۲۴۰۰۰۰۰ را به خود اختصاص دهد. تفاضل آرا دو انتخابات نشان دهنده کاهش ۲۱ میلیونی آراء ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالیون می باشد آن هم در شرایطی که چهره های سرشناس آن ها مانند خاتمی، کروبی، حسن خمینی، جهانگیری، روحانی، کرباسچی و … خواهان حمایت از همتی شده بودند. بدین ترتیب همت پرتوان مردم آن چنان در سد سکندر حاکمیت رخنه کرد که صدای شکستن استخوان های اصلاح طلبی و اعتدال گرائی از هر سو بلند است و فوران جنبش تحریم از اعماق، طومار بازی آن ها در بساط استبداد ولایت مطلقه فقیه در هم پیچیده است.

“نه” با شکوه مردم ایران به حاکمیت استبدادی ولایت فقیه، همچنین “نه” بزرگی به هر نوع تفکر استبداد محور و ضدمردمی است که حق شهروندی دیگران را به رسمیت نمی شناسد. آنها که به نام تبلیغ برای تحریم انتخابات، مانع رای دادن دیگران شده اند، آنها که به نام حفظ حرمت خون شهدای جنبش، به افشای نام و عکس و اطلاعات رای دهندگان عادی در خارج از کشور مبادرت می کنند، آنها که هتاکی و فحاشی به دختری که نیمی از صورت زیبایش را در اثر اسیدپاشی حزب اللی های اصفهان از دست داده ، تنها به دلیل شرکت در انتخابات به مرز های وقاحت کشانده اند ، نشان می دهند در الگوی حکمرانی هیچ از استبداد ولایت فقیه کم ندارند. این ها مروجان استبدادهای خشن تر، لوکس تر و بیرحمانه تری هستند که سنگ مردم را بر سینه می زنند.

انتخابات فرمایشی جمهوری اسلامی به پایان رسیده است. رژیم زخم خورده از سیلی با شکوه مردم، به یک دست شدن و یک پارچه گشتن حاکمیت دست یافته است. اکنون هر سه قوه حکومتی تحت امر ذوب شدگان در ولایت اند. اکنون ریاست جمهوری اسلامی به عنوان پیشکار رهبر انجام وظیفه خواهد کرد. این بدان معناست که جنبش مردمی اکنون در برابر قدرت اصلی و مسلط حکومت اسلامی قرار گرفته است. در یک سو مردمی هستند که مطالبات شان را در دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ در زیر باران رگبارهای گلوله های نیروهای سرکوب رژیم فریاد کرده اند و “نه” بزرگ شان به استبداد ولایت فقیه را در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰به مدنی ترین شکل ممکن بیان داشته اند و در آن سو، حکومتی استبدادی و تا بن دندان مسلح که مردم را رعیت و امت می داند و هیچ حقی برایشان قائل نیست.

اکنون مردم که زیر بار گرانی و تورم، بیکاری و بی خانمانی، فقر و تنگدستی و بی آیندگی ، کارد به استخوان شان رسیده است، باید برای یک جنگ مدنی و فرسایشی با چنین حکومتی خود را سازمان دهند. در برابر این استبداد خونریز، بسیج گسترده ترین نیرو و به میدان آوردن انبوه جان به لب رسیده گان، نقش کلیدی دارد. در این پیکار، بسیج گسترده ترین نیرو و استفاده از تاکتیک هائی که با هزینه پائین، بیشترین نیرو را به میدان آورد، بسیار اساسی خواهد بود.

نباید فراموش کرد که تحریم انتخابات و پایان دادن به بازی انتخاباتی رژیم، فوران جنبش اعتراضی از پائین، از بطن جنبش اعتراضی مزد و حقوق بگیران، جوانان و زنان و اقلیت های تحت ستم و تبعیض بود. تحریم انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ همانند تحریم نمایش انتخابات مجلس ادامه خیزش های دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ است و نشان میدهد که مردم دیگر نمی خواهند به شیوه سابق زندگی کنند و رژیم نیز قادر نیست به شیوه سابق حکومت کند. بر بستر چنین موقعیت سیاسی و با موفقیت قاطع مردم در تحریم انتخابات ۱۴۰۰ اکنون دورۀ جدیدی از مبازرات توده ای مردم آغاز شده است.

برای درهم شکستن قدرت بی مهار استبداد ولایت فقیه، تعمیق سنگربندی توده ای مزد و حقوق بگیران و تقویت همایش و همپشتی جنبش های اجتماعی همسو، یک ضرورت حیاتی است. اما در موقعیت سیاسی کنونی هر چه پایان کار حکومت اسلامی نزدیک تر می شود، هر چه استبداد قدرقدرت حاکم مانند سلطان پیشین در برابر ارادۀ استوار مردم رو به زوال می رود، به همان اندازه نظام بدیل و جایگزین استبداد مذهبی- فاشیستی حاکم اهمیت بیشتری پیدا می کند. در چنین شرایطی برای پیروزی قطعی مبارزه مزدوحقوق بگیران و رهائی همه مردم از استبداد حاکم و سایر بدیل های ارتجاعی، بازسازی بدیل سوسیالیسم دمکراتیک در سپهر سیاسی کشور وظیفه مبرمی است که در برابر همه نیروهای کمونیست و سوسیالیست مسئول قرار دارد. برای جامه عمل پوشاندین به این وظیفه هیچ درنگی جایز نیست.


ارسال نقد

نظر شما