عقل سلیم، ریاست قالیباف بر مجلس، و جنبش مردم ایران

ایران نقد

۱. چرا رژیم فقها تصاحب مجلس و یک دست تر شدن قدرت را، به قیمت عدم شرکت مردم در انتخابات، در دستور کارش قرار داد؟
۲. آیا در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ هم همین روال را پیش خواهد گرفت؟
۳. آیا رژیم در صدد حل معضل جانشینی رهبری و حل اختلاف با آمریکاست؟
۴. آیا جنبش مردم ایران فقط به تماشای چنین سناریو هائی بسنده خواهند کرد؟
۵. عقل سلیم در چنین مواردی چه می‌گوید؟

جنبش مردم ایران اکنون پای به مرحله عقل سلیم گذاشته‌اند. منظور از عقل سلیم در بین فلاسفه عبارت است از توافق عمومی با آن چه که افکار عمومی خوانده می‌شود. این توافق عمومی درباره چیز هایی رخ می‌دهد که از حقبقت برخوردارند. به عنوان مثال «امسال هوا گرمتر از پارسال است» و یا «قیمت ارزاق عمومی گران‌تر شده است» و یا «به تعداد بیکاران هر سال افزوده می‌شود» و غیره. امروزه با دگرگونی ارتباطات، عقل سلیم و توافق عمومی به مرحله‌ی بسیار پیشرفته‌تری در دنیای سیاست رسیده است. احتیاج به توضیح و اثبات نیست که گفته شود رئیس مجلس فعلی و بستگانش متهم به تعرض و چپاول اموال عمومی هستند. چه چیز موجب می‌شود تا صحت این ادعا برای همگان روشن باشد؟

عقل سلیم زمانی بر چیزی صحه می‌گذارد که بر تجربه فرد فرد جامعه انطباق داشته باشد؛ این انطباق به قدری کامل و بدون شک و شبهه است که حتی روحانی رئیس جمهور در مبارزات انتخاباتی خود بعنوان یک مسئول بلند پایه، بر غارت اموال عمومی توسط قالیباف انگشت گذاشت. پس برای عقل سلیم و افکار عمومی این مطلبی است حقبقی که احتیاج به اثبات ندارد. زمانی احتیاج به اثبات است که دو گزاره‌ی متضاد و هم‌ارز در مورد یک موضوع وجود داشته باشد که صحت و سقم هر کدام از این گزاره‌ها را تجربه تعیین تکلیف خواهد کرد.

تجربه اجتماعی که در طول تاریخ مبارزات مردمی حاصل می‌شود، بی‌چون و چرا، حقایقی را در بر دارند که احتیاج به اثبات دوباره ندارد. کسی احتیاج به تجربه ندارد که بگوید «روز بعد از شب است» و یا «دریا موج دارد».

خاصیت تجربه اجتماعی (که آن را باید با عمل اجتماعی یکی دانست) لنین (پراتیک)، معیار حقیقت برای عقل سلیم است.

تجربه اجتماعی میلیون‌ها نفر ایرانی که در پای صندوق‌های رای حاضر نشدند توافق عمومی را به نمایش گذاشت که با قاطعیت بگویند قالیباف اموال عمومی را به سرقت برده و یا به قول خود آخوندها حق‌الناس را پایمال کرده.

اختلاس‌های ریاست مجلس یازدهم از شهردای تهران برای افکار عمومی احتیاج به اثبات مجدد ندارد و از طریق منفی هم به اثبات رسیده است. وقتی دستور از مقام اول کشور مبنی بر توقف و عدم تحقیق و تفحص درباره پرونده قالیباف در شهرداری صادر می‌شود، بدین معنی است که نباید حقیقتی روشن شود. در واقع مانع در مقابل حرکت به اندازه خود حرکت حقیقی است.

در اینجا عقل سلیم، یعنی توافق عمومی دارای حقیقتی است که از تجربه اجتماعی، سیاسی مردم ایران بر می‌خیزد و آن گواهی می‌دهد که اتهامات مالی بر قالیباف محرز و خدشه ناپذیر است.

بدین ترتیب می‌بینیم که عقل سلیم و یا توافق عمومی در جنبش کنونی مردم ایران به مرحله بسیار پیشرفته‌ای رسیده و منبع آگاهی برای فرزندان و نسل‌های آینده و مبارزان کنونی می‌باشد.

عقل سلیم یکی از بزرگترین دشمنان دیکتاتورها است چون چنین رژیم‌هائی هیچ دفاع و توجیهی در مقابل آن ندارند و فقط می‌توانند به سر نیزه متوسل شوند. جنبش مردم ایران همراه با عقل سلیم و نیروهای تاریخی و بالنده، جامعه نوینی را بر پا خواهد کرد.


ارسال نقد

نظر شما