شلاق کش کردن کارگران، جمهوری اسلامی را نجات نمی‌دهد!

ایران خبر نقد

بار دیگردستگاه «قضا» در جمهوری اسلامی به عنوان مرکز گسترده ترین بی عدالتی، فساد سیستماتیک، غارت توده ها و نقض حقوق و کرامت انسانی، برای هر کدام از ۴۲ نفر از کارگران شریف و زحمتکش شرکت پیمانکاری آذرآب که برای تحقق مطالباتشان و از جمله برای سه ماه حقوق معوقه خود درراهپیمایی اعتراضی مهرماه سال گذشته شرکت داشتند، حکم يک سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و يک ماه بيگاری به مدت سه ساعت در روز در راه‌آهن شهرستان اراک صادر کرده است. شلاق کش کردن کارگران یکی از روش های سرکوب در جمهوری اسلامی است که بارها اتفاق افتاده است.

رژیم می هراسد و می ترساند!

اکنون بیزاری، نفرت و ضدیت با استبداد مذهبی که دین و دولت را تلفیق کرده ، آنچنان بالا گرفته که استبداد دینی را هراسناک بر آن داشته تا سرکوب عریان، شلاق کُشی، زندانی کُشی، خود کُشی سازی، حبس، شکنجه، تیرباران و کشتار در خیابان را به عنوان ابزاراصلی در رویاروئی با جنبش مردم در دستور کارخود قرار دهد.

برزمینه ی چنین هراسی است که حکم یکسال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و يک ماه بيگاری برای کارگران آذرآب و احکام اعدام برای امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی از فعالان جنبش اعتراضی آبان ۹۸ پس از اعتراف گیری با شکنجه صادر می شود. هدایت عبدالله پوردر زندان اشنویه تیرباران می شود. فعالان دانشجویی همچون سینا ربیعی به حبس کشیده می شوند. برای لیلا حسین زاده، آتنا دایمی و مریم اکبری‌منفرد، تحت عنوان اخلال در نظم زندان ، پروندهای سنگین تر ساخته می شود. خبرنگاران و روزنامه نگاران مستقل و منتقد بیکار، اخراج و دستگیر و زندانی می شوند. اعضای کانون نویسندگان حکم زندان می گیرند و تهدید می شوند. فعالان کارگری همچون طالب مقدم حکم شلاق می گیرند. محمود صالحی و عثمان اسماعیلی به دادگاه احضار می شوند. سپیده قلیان زندانی می شود. یاسر امینی آذرمعلم وفعال صنفی زندانی می شود.

اما علیرغم چنین سیاست سرکوبگرانه ای از سوی حاکمیت اسلامی، همه شواهد و دلایل آشکارا نشان از گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگران و زحمتکشان در سراسر کشور می دهند. تداوم اعتصابات کارگران هفت تپه، اعتراضات و گردهم آئی معلمان حق التدریسی درمقابل مجلس، اعتراض گروهی از اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق درخوزستان و درتهران، تجمع و اعتصاب کارگران شرکت مهاجر جنوب جم در پالایشگاه شماره ۱۹عسلویه، اعتراض ۱۸۰۰کارگر شهرداری آبادان به دو ماه دستمزد معوقه، اعتراض گروهی ازکارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن ناحیه زاگرس، اعتصاب کارگران کارخانه «عقاب افشان» سمنان (تولیدکننده اتوبوس‌های اسکانیا)، نمونه های برجسته رشد و تداوم جنبش مطالباتی است. این مبارزات و اعتراضات، مخالفت با ارزان سازی نیروی کار، خواست برخورداری از بیمه بازنشستگی و تامین اجتماعی، مخالفت با کالانی سازی درمان و بهداشت و آموزش، پرداخت حقوق های معوقه، اعتراض به کاهش شدید قدرت خرید و تورم افسار گسیخته و گرانی سرسام آور، اعتراض به دستمزدهای چند برابر زیر خط فقر، اعتراض به خصوصی سازی ها و خودمانی سازی ها و در یک کلام مخالفت با گذاشتن همه بار بحران های اقتصادی برگرده کارگران و زحمتکشان را در دستور قرار داده است.

جمهوری اسلامی نه می خواهد و نه می تواند به خواست ها و انبوه مطالبات برحق کارگران و تهیدستان پاسخ دهد. ازاین رو تشدید و گسترش سرکوب عریان و همه جانبه برای مرعوب ساختن کارگران و زحمتکشان را در پیش گرفته است. انتصاب حسین نجات گمارده خامنه ای به فرماندهی قرارگاه ثارالله، اصلی ترین قرارگاه سرکوب سپاه در تهران، بیانگر همین هراس رژیم از شورش توده های کارد به استخوان رسیده است.
سیاست سرکوب سازمانیافته و هدفمند با اتکا به کادرزنی و بی سرکردن جنبش های کارگری و توده ای مردم با شیوهای های رذیلانه با هدفت جلوگیری از تشکل یابی مستقل و کانونی شدن ، تداوم و سراسری شدن جنبش های مردمی صورت می گیرد. جنبش کارگری اما تنها بر بستر مبارزه برای خواست ها و مطالبات بی واسطه خود و برپایی تشکل های مستقل، همبستگی با دیگر جنبش های اجتماعی و دفاع از آنان می تواند این رژیم را به عقب براند. از این رو تقویت جنبش گارگری، احترام به استقلال تشکل های صنفی کارگری، گسترش و تقویت همگرایی در میان بخش های گوناگون جنبش مزد و حقوق بگیران و دفاع از حقوق و مطالبات دیگرهم سرنوشت های طبقه کارگر و تقویت پیوند میان آنان، وظیفه مقدم و تاخیر ناپذیر همه فعالان جنبش کارگری و مدنی است.
اردوی کار زحمت، صدوراحکام زندان، شلاق و بیگاری کارگران آذرآب را به شدت محکوم می کند و چنین احکام و رفتاری را نشانه آشکار توحش استبداد ولایت فقیه و نقض صریح آزادی و کرامت انسانی می داند. این بربریت لجام گسیخه را باید با تمام قدرت افشاء کرد و ایستادگی در برابر آن را با همه توان سازمان داد.


ارسال نقد

نظر شما