سلطنت طلبان و شعار مرگ چپی‌ها

ایران نقد

صادق افروز

خون صد ها هزار چپ انقلابی در تاریخ ایران سرخ تر از آن است که با فعالیت های سلطنت طلبان رنگ ببازد.

در ویدیویی که اخیرا منتشر شده در تظاهرات طیف متعلق به سلطنت طلبان ، خانمی شعار می دهد :”مرگ بر چپی” البته در همان تظاهرات هم جز یک خانم دیگر کسی با او همکاری نمی کند.برای من این سوال مطرح شد که چرا علاقمندان به بازگشت سلطنت در ایران تا این اندازه با چپ جامعه خصومت دارند؟ اینجا یادآوری یک نکته حائز اهمیت است که طیف وسیعی از مهاجرین و منجمله مهاجرین ایرانی در کشورهای غربی از مزایایی استفاده می کنند که نتیجه سال ها مبارزه نیروهای چپ در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکایی بوده است.سوشیال و بیمه سلامتی برای افراد کم درآمد، کمک برای پرداخت اجاره مسکن و غذا و کمک هزینه تحصیلی ، همه مدیون مبارزه نیروهای مترقی و چپ در این جوامع بوده است.همان سلطنت طلبی که شعار مرگ بر چپی سر می دهد اگر وابسته به خاندان امثال خیامی و خسروشاهی و دیگر ثروتمندان زمان شاه نباشد و مثل اکثر ایرانیان مهاجر کم درآمد از این مزایا استفاده می کند دارد بر ضد کسانی شعار می دهد که همه این مزایا را برای او مهیا کرده اند.او شعار می دهد “مرگ بر چپی” حتی نمی گوید مرگ بر چپ های ایرانی.جمع می بندد و کل چپ جوامع بشری را کنار دیوار می گذارد و شلیک می کند.

آیا چپ های ایرانی در روی کار آوردن خمینی نقش داشتند؟

سلطنت طلب های ایرانی برای کم کردن نفوذ چپ در جنبش جاری در ایران اینطور وانمود می کنند که چپ ها خمینی را روی کار آوردند.ولی آیا این حقیقت دارد؟در دهه ۵۰ چپ های ایرانی با رژیم شاه که یک دیکتاتوری نظامی و فاشیستی را در ایران برقرار کرده بود مبارزه می کردند.رژیم شاه اگرچه سخت گیری ها و مقررات دست و پا گیر جمهوری اسلامی در اجرای قوانین اسلامی بخصوص در مورد زنان را نداشت ولی شدیدترین مقررات را در مورد نشریات و عقاید مارکسیستی عملی می کرد.بسیاری از جوان ها تنها به دلیل خواندن یک کتاب و جزوه به چند سال زندان محکوم می شدند.کتاب مادر ماکسیم گورکی جزو کتاب های ممنوعه بود و نمایشنامه هایی که بویی از مبارزات کارگری داشت به تعطیلی کشیده می شدند.شاه به مدت ۲۵ سال به کمک کودتایی که امریکا و انگلیس ترتیب داده بودند با مشت آهنین حکومت کرد.همان پشتیبانان خارجی هنگامی که احساس کردند که ادامه رژیم استبدادی شاه منافع شان را به خطر می اندازد ترجیح دادند او برود و با سلام و صلوات خمینی را از نجف به فرانسه کشاندند و مسیر عروج او به قدرت را هموار کردند.بنابراین پاسخ به این که چه کسانی و نیروهایی به خمینی کمک کردند که به تخت حکمرانی جلوس کند را در مرحله اول در کشورهای اروپایی و آمریکایی باید جستجو کنید. رژیم اسلامی به قدرت رسید تا آنچه شاه در انجام آن فاقد قدرت لازم بود را عملی کند و آن چیزی نبود جز سرکوب انقلاب ایران.جمهوری اسلامی بلافاصله پس از رسیدن به قدرت بساط شکنجه و زندان و اعدام را برقرار کرد.صد ها هزار تن از نیروهای انقلابی جامعه ایران که طیف های گوناگون چپ را در ایران تشکیل می دادند توسط رژیم نوپای اسلامی کشته شدند. سلطنت طلبان سعی می کنند تا این قسمت از تاریخ معاصر ایران را که مقاومت و پایداری چپ ایرانی در برابر به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی است محو کرده و چپ در ایران را عامل به قدرت رسیدن رژیم اسلامی معرفی کنند.

اهمیت وجود چپ جامعه

اگر طرفداران آگاه سرمایه داری را به کنار بگذاریم، یعنی همان هایی که سرمایه و ثروت زیادی دارند و از اتحاد و بسیج کارگران نگرانند، بقیه کسانی که دنبال شعار ضدیت با چپ جامعه افتاده اند ناآگاهانی هستند که بر ضد منافع خودشان شعار می دهند. جنبش انقلابی جاری در جامعه ایران که پتانسیل خود را مدیون آگاهی طبقاتی نسبت به ماهیت رژیم کنونی ایران است به این شعارهای تک‌صدا وقعی نمی‌دهد و با قدرت به مسیر خود در سرنگونی رژیم سرمایه داری اسلامی در ایران تا رسیدن به دموکراسی واقعی ادامه می دهد خون صد ها هزار چپ انقلابی در تاریخ ایران سرخ تر از آن است که با فعالیت های سلطنت طلبان رنگ ببازد.


ارسال نقد

نظر شما