سایه نحس جنگ توسط کرکسها(رژیم فقها ودولت آمریکا)

ایران نقد

دشمن بلافصل مردم کدام است؟
زمینه عینی وذهنی شکل گیری شعار(دشمن ما همین جاست) چه پارامترهائی بوده است؟

تهدیدها و اقدامات همه جانبۀ دولت آمریکا علیه رژیم جمهوری اسلامی شکل بی سابقه ای به خود گرفته است. اقدامات همزمان برای تحریم کامل فروش نفت وگاز ایران، تشدید تحریم های بانکی، تحریم فروش فلزات وهمراه با آن اعزام ناوهواپیمابر “ابراهام لینکلن” با یک ناو گروه جنگی کامل، استقرار بمب افکن های غول پیکر”ب ـ ۵۲ ” در قطر و بالاخره استقرار موشک های پاتریوت در خلیج فارس، قدرت نمائی دولت ترامپ علیه رژیم جمهوری اسلامی را وارد مرحله تازه ای ساخته است. ترامپ به موازات فشارهای حداکثری از طریق تشدید تحریم ها و تهدیدهای نظامی، به سران جمهوری اسلامی رسماً پیشنهاد ملاقات و مذاکره برای دست یابی به یک توافق جدید داده است.

آیا دولت ترامپ حمله به ایران را زمینه سازی می کند ؟ آیا اقدامات ترامپ مشابه اقدامات بوش پسر در سال ۲۰۰۳ برای حمله به عراق است؟ پاسخ منفی است. ترامپ در دوره مبارزات انتخاباتی براین نکته تاکید می کرد که آمریکا باید پای خود را از جنگ های پرهزینه و بی حاصل آمریکا به ویژه در خاورمیانه بیرون بکشد. او پس از دست یابی به ریاست جمهوری، روند کاهش و خارج کردن نیروهای نظامی آمریکا از مناطق بحرانی نظیرعراق، سوریه و افغانستان را آغاز کرده است. در افغانستان تا مرز قربانی کردن مردم و بویژه زنان شجاع این کشور در پای طالبان پیش رفته است. اشغال عراق توسط ارتش آمریکا درسال ۲۰۰۳ اگر چه از نظر نظامی یک موفقیت بود، اما به بزرگترین شکست سیاسی آمریکا پس از جنگ ویتنام مبدل شد و حکومتی را برسرکار آورد که عملآ دوست جمهوری اسلامی است.
مبارزات انتخاباتی در آمریکا آغاز شده است و ترامپ نیاز به یک یا چند پیروزی در سیاست خارجی دارد تا بتواند موقعیت خود را در مقابل رقبایش تحکیم سازد. پس از زنجیره طولانی ناکامی های او در عرصه سیاست خارجی، خلع سلاح اتمی کره شمالی، برکناری مادورو در ونزوئلا و جایگزین کردن یک قرارداد جدید به جای برجام با سران جمهوری اسلامی، می توانند به برگ های برنده او دربرابر رقبا مبدل شوند. خروج از برجام که با مخالفت های جدی در داخل آمریکا و نیز مخالفت متحدان سنتی آمریکا و قدرت های جهانی دیگر مواجه گشته، به یکی از مهم ترین نقاط ضعف دولت ترامپ تبدیل شده است. اگرترامپ نتواند سران جمهوری اسلامی را به پای میز مذاکره و یک توافق جدید بکشاند، بدون تردید موضع او در مبارزات انتخاباتی تضعیف خواهد شد. ازهمین رو گوشمالی جمهوری اسلامی از طریق حداکثر فشارهای اقتصادی، سیاسی و تهدید نظامی و نمدمالی روحانیت حاکم در ایران، می تواند به عنوان یک موفقیت، امتیاز مورد نیاز او در مبارزات انتخاباتی را فراهم آورد.

اما گسترش فضای تهدید نظامی در یک منطقه فوق العاده حساس که نیروهای نظامی متخاصم در فاصله نزدیک به هم صف آرائی کرده اند وعلاوه برآن، در صحنه رویا روئی ها، بازیگران پرشمار وابسته به دو اردوی متخاصم حضور دارند، که ضرورتاً همه آن ها در کنترل طرفین نیستند، بشکه باروتی را به وجود می آورد که هر جرقه ای می تواند حریق یک درگیری نظامی خطرناک و غیرقابل محاسبه را شعله ور سازد.
رژیم جمهوری اسلامی در طول چهار دهه حاکمیت خود از طریق سیاست های ارتجاعی، ضد مردمی و تحریک آمیز، بهترین بهانه ها برای متحد ساختن نیروهای متخاصم منطقه ای و بهره برداری قدرت های امپریالیستی و سلطه جو فراهم ساخته است. حاصل قمار هسته ای رژیم جمهوری اسلامی تنها بر باد دادن صدها میلیارد دلار از دارائی های مردم ایران نبود. احتمال مبدل شدن جمهوری اسلامی به یک قدرت هسته ای، همه قدرت های منطقه ای و جهانی را علیه خطرهسته ای جمهوری اسلامی متحد ساخته و پس از اِعمال تحریم های فلج کننده، که هزینه اصلی آن را مردم ایران پرداخت کردند، رهبر رژیم جمهوری اسلامی ناچار شد جام زهر توافق برجام را نوش جان کند.

پس ازبرجام، جمهوری اسلامی همچنان و بدون وقفه سیاست های ماجراجویانه و تشنج آفرین منطقه ای و رجزخوانی های تحریک آمیز خود را ادامه داد. انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا وشکل گیری محورجدید ترامپ، بن سلمان و نتانیاهو، معادلات را به طور قاطع به زیان جمهوری اسلامی برهم زد. چین، روسیه و سه کشوراروپائی که در برجام باقی مانده اند، قادر نیستند ضربه گیر موثری در برابر تحریم ها و فشارهای همه جانبه دولت آمریکا به وجود آورند. تهدیدها و رجزخوانی های رژیم جمهوری اسلامی نیز توخالی بودن خود را نشان داده اند. مراکز سپاه قدس و عوامل وابسته به آن در سوریه صدها بار توسط شکاری بمب افکن های اسرائیل بمباران شده و تلفات عظیم مادی و انسانی به آن ها وارد شده است، اما آن ها هیچ نوع عکس العمل نظامی دربرابر قدرت تهاجمی ارتش اسرائیل نشان نداده اند.

خامنه ای در یک سال پیش در ارتباط با سیاست ترامپ اعلام کرد که “نه جنگ خواهد شد و نه مذاکره”. این همان سیاستی است که در دوره اوباما موجب اِعمال تحریم های شدید و فشارهای کمرشکن اقتصادی به اکثریت مردم ایران شد و در نهایت رهبر رژیم جمهوری اسلامی از موضع ضعف و اعطای امتیازات بیشتر، جام زهر را نوشید. در دوره کنونی که بحران اقتصادی عمیق تر و آسیب های ناشی از تحریم ها بر شرایط زندگی مردم به مراتب سهمگین تر از گذشته، سیاست عدم مذاکره خامنه ای برای حفظ بلندپروازی های ارتجاعی رژیم اسلامی، معنائی جز اِعمال حداکثر فلاکت و گرسنگی بر مردم ایران، در همراهی با ترامپ وجنگ طلبان هیئت حاکمه آمریکا ندارد.
خامنه ای و سران جمهوری اسلامی تلاش می کنند مصائب بی شمار مردم و بویژه توده عظیم کارو زحمت را به تحریم های اقتصادی آمریکا نسبت دهند. بدون تردید تحریم های بیرحمانه و ضدانسانی اعمال شده توسط دولت آمریکا دامنه مصائب پرشمار مردم ایران را به شکل جهش آسائی افزایش داده است. اما این جمهوری اسلامی است که عموم مردم ایران را چهار دهه در جهنمی به نام ایران اسلامی به گروگان گرفته است. جمهوری اسلامی با استبداد مهارگسیخته، شکنجه، ترور و کشتار مخالفان، به هدر دادن منابع و ثروت های کشور، سقوط و فروپاشی اقتصادی، گسترش فقرو حاشیه نشینی مردم از طریق خصوصی سازی های پیاپی و بویژه خصوصی سازی بهداشت و درمان، آموزش و سایر عرصه های خدمات عمومی و تحمیل گرسنگی و فلاکت، جامعه ایران را به لبه پرتگاه کشانده است.
تردیدی نیست که امپریالیسم آمریکا مخالف سرسخت حق حاکمیت مردم، آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی به ویژه در منطقه خاورمیانه است. حمایت یک جانبه دولت ترامپ از دیکتاتوری های قرون وسطائی منطقه، دیکتاتوری های رنگارنگ متحد آمریکا و دولت نژادپرست اسرائیل بهترین گواه این مدعاست. کمونیست ها، سوسیالست ها و همه نیروهای مترقی و متعهد به حق حاکمیت مردم، تحریم های ضد انسانی و توسل به تهدید های نظامی با خصلت زورگویانه و سلطه جویانه، که صدمات آن ها بیش از همه بر مردم ایران وارد می شود، را قویاٌ محکوم می کنند.
اما برای مردم ایران “دشمن ما همین جاست” و اولین و اساسی ترین گام برای برقراری آزادی، دمکراسی و برابری، سرنگونی دیکتاتوری مذهبی حاکم، برای پایان دادن به چهار دهه مصائب ناشی از حاکمیت رژیم اسلامی است. داعیه های ضداستکباری رژیم، تنها پرده دودی برای فریب مردم و سوء استفاده از احساسات ملی گرایانه آن ها برای ادامه جهنم جمهوری اسلامی است. آن دسته از نیروهای سیاسی که به بهانه خطر تهاجم و احتمال اقدام های نظامی ارتش آمریکا عملاً با رژیم جمهوری اسلامی همسنگر می شوند، به همان اندازه به حق حاکمیت مردم بی اعتناء هستند که ترامپیست ها و چلبی های ایرانی نظیر فرقه رجوی و نیروهای آویزان شده از قدرت های خارجی که برای تغییر رژیم از بالا توسط قدرت های خارجی، و کاشتن یک ارتجاع دیگر بر سر مردم ایران، لحظه شماری می کنند.

دوره هیجده ماه پس از خیزش دی ماه، شاهد عروج بی وقفه جنبش مطالباتی مزد و حقوق بگیران وهمراه آن دیگر جنبش های اجتماعی نظیر جنبش های زنان، دانشجویان، ملیت های زیر ستم ایران، اقلیت های مذهبی، جنبش دفاع از محیط زیست ، دهقانان زحمتکش، و حمایت های متقابل بخش های مهمی از این جنبش ها ازهمدیگر هستیم. رژیم جمهوری اسلامی برای مقابله با این جنبش شکوهمند، هزاران فعال را دستگیر، شکنجه و زندانی کرده است. اما علیرغم ادامه سرکوب بیرحمانه و زندانی کردن فعالانی نظیراسماعیل بخشی، سپیده قلیان، اسماعیل عبدی، محمد حبیبی، محمود بهشتی لنگرودی، نسرین ستوده، نرگس محمدی، آتنا دائمی، فرهاد میثمی و ده ها فعال صنفی و مدنی دیگر، جنبش مطالباتی برخاسته از پائین که پیکاری برای بقا در شرایط سقوط اقتصادی و اجتماعی است، همچنان ادامه داشته و راه رهائی واقعی از استبداد و بهره کشی و برقراری حااکمیت اکثریت عظیم توسط اکثریت عظیم را نشان می دهند. نادیده گرفتن این حقیقت، با هر نیت و منطقی که صورت بگیرد، جز سوزاندن فرصت ها و کمک به طولانی تر شدن بی حقی مردم نتیجه دیگری نداشته و نخواهد داشت.


ارسال نقد

نظر شما