در باره سیاست های فاشیستی در قبال افغانستانی ها

ایران نقد

مردم ایران، نان شان را با خواهران و برادران افغانستانی شان تقسیم می کنند!

با بالا گرفتن تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی و با تاثیرات تحریم های ضدانسانی آمریکا علیه اقتصاد ایران، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، خواهران و برادران افغانستانی مان را وجه المصالحه قرار داده و برای فشار بر اروپائیان گفته است:”اگر تحریم ها اثر کند و فروش نفت‌‍مان به صفر برسد، جمهوری اسلامی ایران مجبور است سیاست ویژه ای را برای اقتصاد خود در نظر بگیرد و ممکن است نتوانیم به این شکل ادامه دهیم و از برادران و خواهران افغانستانی مان بخواهیم ایران را ترک کنند.”

موضع گیری اینچنینی معاون وزیر خارجه و حمایت حسام الدین آشنا در باره خواهران و برادران افغانستانی مان، که بسیاری از آنها باید تاکنون از حق شهروندی ایران برخوردار می شدند، شباهت زیادی با سیاست های خارجی ستیزانه ترامپ در قبال مکزیکی ها، طرفداران ماری لوپن در فرانسه علیه آفریقائی تباران فرانسوی، یا فرانکیست های اسپانیا و نئونازی های آلمانی علیه پناهجویان و مهاجران دارد. این سیاست خارجی ستیزانه که پناهجویان و مهاجران را عامل مشکلات اقتصادی می داند، بویژه در ایران که هیچ کمکی از طرف دولت به مهاجران افغانستانی داده نمی شود و آنها نه تنها باری بر دوش اقتصاد ایران نیستند بلکه به آن کمک می کنند، بسیار وقیحانه و به شدت رذیلانه است. حمله به افغان ها در ایران و یا تحقیر آنها از سوی هر کس و هر گروهی که باشد، یک نژادپرستی آشکار در کشوری است که رنگین کمان زیبای ملیت های آن، یکی از زیباترین و دیرپاترین همبستگی های انسانی را به نمایش می گذارد.
خواهران و برادران افغانستانی مان، نه تنها عامل تشدید بحران اقتصادی نیستند، بلکه سفیران فرهنگی ایران در افغانستان و کل آسیای میانه هستند. وقتی حکومتی از “عمق استراتژیک” لاف می زند آیا چیزی جز همبستگی فرهنگی و اجتماعی میان ایرانیان و افغانستانی ها می تواند به عمق استرایک بیافزاید؟ حاکمیتی که از جوانان افغان به عنوان گوش دم توپ در جنگ های منطقه ای استفاده می کند و گورستان های قربانیان افغان این جنگ ها را گسترش می دهد، باید از این سخنان معاون وزیرخارجه اش شرم کند.

ضمن محکوم کردن مواضع جمهوری اسلامی در قبال خواهران و برادران افغانستانی مان بر این نظر است که بخش اعظم آنها باید حق شهروندی ایرانی را کسب کنند، از حق آموزش و تحصیل و کار برخودار گردند و به فشارهای گوناگون علیه آنان پایان داده شود. مردم ایران و افغانستان نه تنها همسایگان یکدیگر هستند بلکه با هزاران رشته فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و دینی چندین هزارساله به هم وابسته هستند. ضربه زدن به این همبستگی ریشه دار، برای بهره برداری های حقیرسیاسی، خیانت آشکاری به پیوندهای ارجمند و دیرپای دو ملت است که تاریخ آن را نخواهد بخشید.


ارسال نقد

نظر شما