تیغ برهنه سرکوب را متوقف کنیم!

ایران نقد

موج دستگیری ها و فشار بر فعالان کارگری و مدنی حالا دامن امضاء کنندگان نامه چهارده نفره برای استعفای رهبر رژیم را نیز گرفته است. در جریان تجمع تعدادی از فعالان مدنی در مشهد در حمایت از دکتر کمال جعفری جلو دادگاه، محمد نوری‌زاد، هاشم خواستار، عبدالرسول مرتضوی، غلام‌حسین بروجردی، پوران‌ ناظمی، جواد لعل‌محمدی، فاطمه سپهری، محمدحسین سپهری، مرتضی قاسمی، حوریه فرج‌زاده طارانی و نرگس منصوری دستگیر شدند. در کنار موج جدید دستگیری ها، دادگاه فعالان مدافع حقوق کارگران؛ اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، ساناز الهیاری، امیرحسین محمدی فرد، امیر امیرقلی، عسل محمدی، علی نجاتی ، ندا ناجی ، عاطفه رنگریز، مرضیه امیری ، مرداس طاهری ، ناهید خداجو و فرهاد شیخی به اتهام حمایت ار مبارزات کارگران هفت تپه و یا شرکت در گردهم آئی اول ماه در جریان است و رهام یگانه، فرید لطف آبادی و هیراد پیربداقی هم چنان در سلول انفرادی به سر می برند. در همین شرایط شاهد تائید حکم شش سال زندان فرهاد میثمی هستیم که به شکلی کاملاً مدنی مخالفت خود با حجاب اجباری را اعلام کرده بود.

دستگیری فعالان مدنی که با انتشار بیانیه ای نظرات خود پیرامون اوضاع کنونی کشور و نقش ولی فقیه را اعلام کرده اند، نشان می دهد که حاکمیت اسلامی هیچ نوع مخالفتی را تحمل نمی کند. روشن است که ترس حاکمیت بیش از هر چیز نه انتشار بیانیه های اعتراضی، بلکه آن جنبش قدرتمندی است که از اعماق نیرو می گیرد و خواست های روشنی چون آموزش رایگان، بهداشت رایگان، همگانی و کارآمد، تامین اجتماعی همگانی، نان و کار و آزادی بی قید و شرط، برابر حقوقی زنان و مردان و از میان برداشته شدن تمامی تبعیض های ملی، جنسیتی، فرهنگی ، مذهبی و عقیدتی را بر پرچم خود نوشته است. فراموش نکنیم که این خواست های روشن و مردمی، آلترناتیوی در برابر حکومت سراپا فساد و ناکارآمدی ارائه می دهد که تمامی ارکان حاکمیت را به لرزه انداخته است. بویژه حاکمیتی که با شعار فریبکارانۀ دفاع از مستضعفان روی کار امد و تیغ تیز را بر گردن انقلاب شکوهمند مردم گذاشت و حمام خون برای متوقف کردن آن به راه انداخت.
در شرایطی که حاکمیت اسلامی زیر موج شکوهمند اقدامات مستقیم مردمی در خیزش دی ماه ۹۶ و تداوم آن، ترس مرگ را تجربه می کند، اقدامات دولت ترامپ و بویژه تحریم های اقتصادی فلج کننده و تلاش تمامی جریانات رژیم چنجی آویزان به کرامات ترامپ و متحدانش، به کمک جمهوری اسلامی آمده و شرایطی ایجاد کرده اند که مردم و بویژه توده های عظیم کار و زحمت، از ترس پرش در تاریکی و گرفتار آمدن در چنگال الترتاتیوی مزدور و جیره خوار قدرت های جهانی و منطقه ای، بیش از گذشته اقدامات خود را با احتیاط سازماندهی کرده و به پیش می برند. در شرایطی که مردم حول شعارهای بسیار روشن و خواست های سنجیده و فکر شده، که لرزه بر اندام تمامی جریانات اصول گرا و اصلاح طلب حکومتی انداخته و آنها را در بحرانی عمیق و بی چشم انداز گرفتار آورده ، تبلیغ سیاست های دولت ترامپ و طرفداری از شعار سرنگونی بدون ارائه آلترناتیو روشن و خواست های شفاف، از سوی امپراطوری رسانه ای رژیم چنجی ها و و نیروها و امکانات شان در خارج از کشور، آشکارا کمک به نجات جمهوری اسلامی از شعله های خشم مردم کارد به استخوان رسیده است. در شرایطی که توده های کار و زحمت با اتکا به قدرت لایزال خود، برای نجات از جهنم جمهوری اسلامی مبارزه می کنند، هر نوع امید بستن به کرامات دولت نژادپرست ترامپ در آمریکا یا متحدان نژآد پرستش در اسرائیل و مرتجعان سعودی و همسو شدن با آنها، ضربه ای سنگین به جنبش شکوهمند و ریشه دار مردمی است.

صدای بی صدایان، که خود را قطره ای از اردوی میلیونی کار و زحمت می داند و از مبارزات همه مردم ایران برای دنیائی بهتر و انسانی تر دربست حمایت می کند، دستگیری فعالان مدنی تحت هر بهانه ای را بشدت محکوم می کند. همان طور که جای کارگر، معلم، دانشجو زندان نیست، جای فعالان مدنی نیز زندان نیست. ما با دفاع قاطع از آزادی های بی قید و شرط سیاسی، دستگیری فعالان مدنی و بویژه امضاء کنندگان بیانیه های چهارده نفره را بشدت محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بی شرط آنها هستیم.


ارسال نقد

نظر شما