بیانیه طرف داران اردوی کار و زحمت

ایران خبر

بیانیه طرف داران اردوی کار و زحمت در حمایت از فراخوان سراسری معلمان و بازنشستگان ایران برای دوم دیماه و نیز درباره تداوم جنایات هولناک رژیم علیه مبارزین خیزش انقلابی آبان و احکام جدید علیه فعالین کارگری

شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ایران با انتشار اعلامیه ای در روز ۲۸ آذر ضمن حمایت از فراخوان تشکلها و فعالین جنبش بازنشستگان برای تجمع در برابر مجلس در روز دوم دیماه، متقابلا از معلمان سراسر کشور خواستند که در همین روز در دفاتر مدارس دست به اعتصاب و تحصن بزنند.

ضمن پشتیبانی از این فرخوان معلمان و بازنشستگان، از تشکلهای مستقل کارگری و کارگران پیشرو در کارخانجات، معادن و شرکتهای مختلف میخواهیم که از طریق هماهنگی با یکدیگر و ایجاد یک شبکه مشترک، برای راه اندازی اعتصابات سراسری کارگری تدارک ببینند. در سالهای گذشته بارها بخشهایی از کارگران و زحمتکشان نظیر: معلمان، بازنشستگان، رانندگان، مال باختگان و نیز مردم کردستان دست به اعتصاب یا حرکات سراسری زده اند اما تا کنون کارگران بخش صنایع علیرغم برپایی حدود دو هزار اعتصاب و حرکت اعتراضی در سال، هنوز موفق به برپایی اعتصاب سراسری و هماهنگ نشده اند. این خلاء تنها از طریق هماهنگی تشکلهای موجود و فعالین پیشرو و کمیته ها و هسته های آنان امکان پذیر است. جنبش کارگری و سایر جنبشهای اجتماعی میتوانند از طریق سازماندهی اعتصابات و حرکات سراسری نقش مهمی برای تداوم خیزشهای انقلابی ایفاء کنند.

در همین حال خانواده پویا بختیاری ( از جانباختگان خیزش آبان ) به همراه جمعی دیگر از خانواده های کشته شده گان، فراخوان داده اند که در روز پنجم دیماه طی برگزاری تجمعاتی در داخل و خارج از کشور یاد عزیز کلیه جانباختگان راه آزادی گرامی داشته شود. بویژه اینکه اخبار تازه از جای جای ایران، اطلاعات هولناکی را درباره ابعاد کشتار رژیم در خیزش آبان و روزها و هفته های بعد از آن افشاء میکند . در جریان این خیزش انقلابی تعداد نامعلوم و بی سابقه ای بازداشت شده اند که کماکان چند هزار نفر از آنها در زندان و زیر فشار و شکنجه هستند. دست گیریها کماکان ادامه دارد و در روزهای اخیر دهها مبارز در شهرهای مختلف بازداشت شده اند. در مورد امار کشته شدگان نیز به رقم هزار نفر اشاره شده است هر چند سازمان غفو بین الملل در تازه ترین گزارش توانسته اسامی دقیق ۳۰۴ نفر را به ثبت برساند.

روز سه شنبه محمود صادقی نماینده مجلس رژیم از تهران فاش کرد که تعدادی از نمایندگان مجلس دیداری با رحمانی فضلی وزیر کشور داشته اند تا از او بپرسند که چرا بیشتر کشته شده گان از ناحیه سر و گردن هدف گرفته شده اند که او با وقاحت کامل اعلام کرد که فقط از سر و گردن نبوده بلکه به پاهای آنان نیز شلیک شده است!! علیرغم این اعتراف آشکار و نیز اعترافات مشابه ( نظیر سخنان لیلا واثقی فرماندار قلعه حسن خان و نیز سردار باقری در خوزستان ) شمع خانی دبیر شورای عالی امنیت رژیم و دیگر مقامات ریز و درشت این حکومت ادعا میکنند که هشتاد و پنج درصد کشته شده گان در اعتراضات شرکت نداشته و عموما توسط خود تظاهرکنندگان به قتل رسیده اند!! شمع خانی با وقاحت تمام از خانواده های این جانباختگان خواسته که فرزند عزیزشان به عنوان “شهید” ثبت شود تا دیه و مستمری دریافت کنند. متاسفانه برخی از خانواده های جابناختگان که عموما از تهیدستان شهری هستند تحت فشار رژیم به این ترفند حکام جنایتکار تن داده اند. در برخی موارد دیگر رژیم شرط تحویل اجساد را پذیرفتن سناریوی “کشته سازی” اعلام کرده است . در همین راستا اخبار مربوط به کشف چند جسد در رودخانه ها و دریاچه های پشت سدها نظیر کشف پنج جسد کتف بسته در آبهای پست سد در سنندج، حکایتگر عمق سرکوب و جنایات هولناک رژیم فاشیست اسلامی است. این مبارزین همگی زنده در جریان خیزش ابان دستگیر شده بودند و با دستان و پاهای بسته به آب انداخته شدند. در مواردی دیگر برخی از دستگیر شده گان که رژیم قادر به کتمان بازداشت آنها نبود در زندان با عناوین ساختگی سکته و یا خودکشی به قتل رسیده اند. این جنایات در حالی صورت میگیرد که با گذشت بیش از یکماه از خیزش مردمی آبان، هنوز مقامات رنگارنگ رژیم حاضر نیستند تعداد دقیق کشته شده گان و دستگیر شده گان را اعلام کنند و میخواهند به شیوه ای قطره چکانی و با بهره گیری از گذشت زمان ابعاد سرکوب خونبار را بپوشانند.

آنها که در روزهای اغازین خیزش، مردم به جان امده را مشتی اشرار و اغتشاشگر میخواندند و صحبت از بریدن دست و پا و برپایی چوبه های دار در تلویزیون میکردند، به یکباره تغییر لحن داده و پروژه «شهید دزدی» را پیشه کرده و سخن از دلجویی و پرداخت دیه میکنند!! اما همزمان یادشان نمی رود که با برپایی دادگاه مجدد برای فعالین کارگری هفت تپه و نویسندگان نشریه گام حکم قطعی پنج سال زندان را برایشان صادر کنند و یا به ادامه بازداشت دانشجویان و سایر فعالین اجتماعی و نیز تحت فشار قرار دادن انبوه دراویش زندانی ادامه دهند که شماری از آنها هفته هاست که در اعتصاب غذا بسر میبرند.
به گزار ش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، طی روز های گذشته احکام ۵ سال زندان برای علی نجانی، اسماعیل بخشی، محمد خنیفر و همچنین مدافعان جنبش کارگری، سپیده قلیان، امیرحسین محمدی فرد، ساناز الهیاری، امیر امیر قلی و عسل محمدی صادر شده است. این سندیکای مبارز در اعلامیه خود ضمن اشاره به سرکوبهای اخیر به درستی برای اپوزیسیون حامی تاج و تخت موروثی نیز پیام فرستاده اند و نوشته اند: « تاریخ نشان داده است هیج تاج و تختی، توان ایستادگی در مقابل اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران و توده های مردم زحمتکش را نخواهد داشت».

ضمن تائید این نکته اعلام میداریم که هر گونه تلاش اپوزیسیون راست و عناصر دروغین چپ برای جداکردن مبارزه با استبداد از مبارزه با استثمار و نابرابری طبقاتی – و از جمله مخدوش کردن حرکت درخشان دانشجویان در جریان شانزده آذر- را قویا افشاء می کنیم و معتقدیم تنها گفتمان چپ معتقد به آزادی، برابری و خودحکومتی دمکراتیک است که میتواند با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و مبارزه توامان با سرمایه داری، نئولیبرالیسم و امپریالیسم، رهایی واقعی را برای اکثریت جامعه به ارمغان آورد. هر نوع کوشش برای کمرنگ کردن این بدیل و گفتمان، و راه اندازی کر ” همه با هم” برای سرنگونی رژیم ، تگرار همان فاجعه ای است که در انقلاب ناکام ۵۷ رخ داد.


ارسال نقد

نظر شما