بیانیه شماره چهار شورای سازمان‌دهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت

ایران خبر

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت بیانیه ی شماره ی چهار خود را منتشر کرده است.
شورای اسلامی نمی خواهیم؛ پاسخ شورای سازماندهی اعتراضات کارگران به رئیسی
تشکیل شورای اسلامی خواست ما نیست
دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از ۱۲ میلیون باشد
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت بیانیه ی شماره ی چهار خود را منتشر کرده است. در این بیانیه با اشاره به مذاکراتی که بین عده ای از کارگران با تعدادی از مسئولین دولت ابراهیم رئیسی و از جمله سعید جلیلی صورت گرفته، آمده است که «تشکیل شورای اسلامی خواست ما نیست» و همچنین تاکید شده است دستمزد هیچ کارگری نباید کمتر از ۱۲ میلیون باشد. متن این بیانیه را در زیر می خوانید:

افرادی از کمپین ۲۰-۱۰ با تعدادی از مسیٔولان دولت ابراهیم ریٔیسی و از جمله با سعید جلیلی دیدار داشته و ظاهراً بر سر مسایٔل و مشکلات ما کارگران که صدای اعتراضمان از شرایط اسفناک زیستی و معیشتی که داریم بلند شده است بحث و گفتگو داشته اند. به گفته یکی از افراد شرکت کننده در این جلسه قرار است در ابتدای کار دولت ابراهیم ریٔیسی جلسه دیگری بر سر همین موضوع با حضور وزرای کابینه وی برگزار شود و احتمال این را داده اند که اداره کار عسلویه با تغییراتی اساسی از زیر نظر پارس جنوبی خارج شود و به عنوان شورای اسلامی کار فعالیت نماید. بعد پالایشگاهها نیز از قوانین این تشکل “کارگری” تبعیت کنند. با این توجیه که به اصطلاح شورای اسلامی‌ای که تشکیل می شود بتواند از کارگران در مقابل کارفرما و پیمانکار حمایت کند. تا همین جا معلوم شد که در این جلسه پشت پرده چه گذشته است.

از هم اکنون اعلام میکنیم که تشکیل شورای اسلامی و سرهم کردن هر نوع تشکلی تحت عنوان تشکل “مستقل” کارگری در هیات دولت اقدامی علیه ما کارگران بوده و جواب ما کارگران نیست. کارنامه شوراهای اسلامی و تشکلات دست سازی از این دست برای کارگران روشن است. اینها همواره ابزار کنترل ما کارگران و خدمت دهی به کارفرمایان بوده اند و خواهند بود. ۴۰ هزار نیروی حراست که در صنایع نفتی مستقر هستند بس نیست که شورای اسلامی را هم میخواهید به آن اضافه کنید.

ما کارگران نفت همانند همکارانمان در نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز و دیگر مراکز کارگری قاطعانه اعلام میکنیم که به ایجاد شورای اسلامی در نفت تن نمیدهیم. شورای سازماندهی اعتراض تشکل مستقل و واقعی ما کارگران است و هر کارگری که امرش تشکل و اتحاد کارگری باشد باید تقویت کننده این تشکل و تشکل هایی از این نوع باشد. نه دنبالچه شورای اسلامی.

شورای سازماندهی اعتراض؛ صدای ما کارگران نفت است و نماد اتحاد و همبستگی کارگران است. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت تا همین جا با استقبال خوبی در میان کارگران روبرو شده است. خواست ها و مطالبات شورا علنا اعلام شده است و کارگران پاسخ می خواهند. شورایمان خواست ها و مطالبات خود را صراحتا اعلام کرده و پاسخ می خواهیم. در اینجا یکبار دیگر این خواست ها را اعلام میکنیم.

کارگران بر ادامه اعتصاب تا افزایش فوری دستمزدها تاکید دارند.


ارسال نقد

نظر شما