به حمایت از قربانیان سرکوب در «مثلث خونین» برخیزیم!

ایران خبر نقد

اعدام های جنایتکارانه و بی سر و صدا در بلوچستان، در یک ماه اخیر، جان ۱۶ هموطن بلوچ مان را گرفته است. موج دستگیری های فعالان مدنی ، اجتماعی، فرهنگی ، مدافعان محیط زیست و دانشجوئی در کردستان، در چند هفتۀ اخیر حالا به رقم ۷۶ نفر رسیده است. تشدید فشار بر زندانیان عرب در خوزستان آنچنان بالا گرفته که ۵ زندانی سیاسی عرب به نام‌های حسین سیلاوی، علی خسرجی، علی مطیری، علی مجدم و جاسم حیدری که حکم اعدام دریافت کرده‌اند، در روزهای گذشته در اعتراض به این حکم ناعادلانه و همچنین به ‌دلیل شرایط نامطلوب زندان شیبان اهواز، با دوختن لب‌هایشان دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

مثلث خونین کردستان، خوزستان و بلوچستان به عنوان مناطق ملی، در طول حاکمیت جمهوری اسلامی با سرکوبی خشن تر و بیرحمانه تر از سایر مناطق کشور روبرو بوده است. زندان های این استان ها، شکنجه گاه ها و کشتارگاه های بی حساب و کتاب و وحشیانه تری بوده اند. خشونت به کار رفته در سرکوب مردم این استان ها نه تنها از نفرت ملی حاکمیت اسلامی نسبت به این مناطق ناشی می شود، بلکه کینۀ مذهبی ضد سنی ها (در کردستان و بلوچستان) نیز بر آن افزوده شده و این همه با چاشنی خوی سرکوبگر و ددمنش حاکمان جمهوری اسلامی در سرکوب آزادی خواهان و حق طلبان و عدالت جویان سراسر کشور همراه می گردد. چنین تلفیقی از نفرت ضد ملی، کینۀ مذهبی و خوی سرکوبگرانۀ ضد آزادی، در طول چهل سال اخیر در این استان های سرزمین ما، خون ها ریخته و جنایت ها سازمان داده است. تنها در آبان ماه ۹۸ شاهد حمام خون در نیزارهای ماهشهر بوده ایم.

امروز حاکمیت اسلامی زیر ناتوانی هایش در تامین حداقل های زندگی مردم، فضاحت اش در حفظ جان مردم در شرایط کرونائی؛ رسوائی اش در تامین حتی برق خانوارهای کشور و جنایت اش در آلوده سازی هوای تنفسی مردم و ورشکستگی اقتصادی اش، کمر خم کرده و مهمل بافی می کند و از این رو با ترسی هولناک از شورش مردمی روبرو شده است. همین ترس است که حاکمیت را به صرافت یک پارچه سازی قدرت و به کارگیری مشت آهنین کشانده و برای ترساندن مردم به دسستگیری های گسترده بویژه در مناطق ملی روی آورده است. جوانان و فعالان کرد و عرب و بلوچ قربانی سخت ترین شکنجه ها و ددمنشی ها و بیشترین اعدام ها می شوند تا مردم سراسر کشور مرعوب حاکمیت رسوا و آبروباخته شوند و دست از پا خطا نکنند.

اما مردمی که خیزش های شکوهمند دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ را آفریدند و ستون های حاکمیت استبداد دینی را بشدت لرزاندند، کارگرانی که در هپکو و فولاد و هفت تپه و شرکت واحد از حداقل های زندگی و کارشان جانانه دفاع می کنند و بازنشستگانی که فریادشان از این بیداد حکومت جهنمی را به گوش همگان می رسانند، از این جنایات رژیم در مناطق ملی نه تنها مرعوب نمی شوند بلکه دوشادوش و در همبستگی با خواهران و برادران هموطن خود در این استان ها، از حق آن ها برای تعیین سرنوشت شان قاطعانه دفاع خواهند کرد. امروز بیش از پیش روشن شده که برای درهم کوبیدن کاخ استبداد دینی و سلطه استثمارگر سرمایه تحت حمایت عبای روحانیت حاکم، همبستگی کارگران ، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، دانشجویان، مبارزان حقوق ملی و دیگر اقلیت های مذهبی، فرهنگی و جنسیتی، مدافعان حفظ محیط زیست و کوشندگان برابر حقوقی زنان و مردان یک ضرورت تام و تمام است.

اردوی کار و زحمت، اعدام جوانان بلوچ، دستگیری های فعالان کرد و فشار بر زندانیان عرب را به شدت محکوم می کند. دگر خواهان وتمام کسانیکه بقای خود را نه در حذف اقلیت ها که در بقاء و نشاط همه جانبه آنها میبینند، ضمن دفاع از حق تعیین سرنوشت ملیت های تحت ستم در کشور از حقوق شهروندی تک تک هموطنان مان قاطعانه دفاع می کند و از همه آزادی خواهان و برابری طلبان تقاضا دارد اجازه ندهند سرکوب هموطنان مان درکردستان، خوزستان و بلوچستان در سایه سکوت خبری و رسانۀ ای انجام گیرد. وقتی اعتراض سراسری به سیلی زدن یک نماینده مجلس اسلامی بر صورت یک سرباز، آن نمایندۀ قلابی مجلس فرمایشی را به معذرت خواهی وامیدارد و به ارکان حکومت فشار می آورد، اعتراض سراسری به فشار و سرکوب هموطنان مان در مناطق ملی نیز می تواند تیغ برهنه سرکوب را کند سازد. نباید به حاکمیت اسلامی اجازه داد بی محابا هموطنان مان کرد و عرب و بلوچ مان را چنین وحشیانه مورد تهاجم پلیسی ـ امنیتی قرار دهد


ارسال نقد

نظر شما