به بهانه حکم اشد مجازات برای حمید نوری

ایران تاریخ خبر

قاتلان بهترین فرزندان مردم، نمی توانند از عدالت بگریزند!

حمید نوری، دادیار زندان گوهردشت و از عاملان و مجریان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان خونین سال ۶۷، به حبس ابد محکوم شد. دادگاه استکهلم روز پنجشنبه ۲۳ تیر ماه (۱۴ ژوئیه) این حکم تاریخی را صادر کرد که موجب شور و شعف فراوان شد. این موفقیت تاریخی را مدیون فداکاری های خانواده های دادخواه هستیم که امر سترگ جنبش دادخواهی را با رنج و آلام فراوان پیش بردند. شهد شیرین این پیروزی به کام همۀ شاکیان و شاهدان و خانواده‌های دادخواه و مردم ایران گوارا باد.
در آن سال به فرمان خمینی جنایتکار، بنیان گذار رژیم جمهوری اسلامی، یک «کارخانه کشتار» و اعدام سازمان یافته زندانیان سیاسی راه انداختند که به قول احمد شاملو، شاعر بزرگ آزادی، « و گورستانی چندان بی‌مرز شیار کردند که بازماندگان را هنوز از چشم خونابه روان است». جنایتی که در سکوت کامل انجام دادند. اما طولانی بودن دادگاه و روند محاکمه حمید نوری و انعکاس سخنان شاکیان و شاهدان از رسانه ها و انتقال آن به افکار عمومی در ایران و جهان پرده از ابعاد بزرگ جنایت هولناک برداشت. مستند کردن جنایات قتل عام ۶۷ بر پایه شهادت جان بدربردگان یا خانواده های شان، یکی از دستاوردهای این محاکمه بود که هر چند بر جنایت یک عامل متمرکز بوده، اما یک جنایت سازمانیافته حکومتی را نیز به روشنی عریان کرد. همچنین نقش این محاکمه در مستند کردن مدارکی که توسط شاهدان و شاکیان ارائه و توسط کارشناسان صحت آن ها تائید شد به عنوان سابقه بین المللی بسیار مستند و محکم در محاکمه سایر آمران و عاملان جنایات دهه شصت خواهد بود. امید است که حکم دادگاه حمید نوری، پیش درآمد محاکمه همه آمران و عاملان همه قتل ها و جنایت های حاکمیت در داخل کشور بر پایه حق و عدالت باشد!
و حال خامنه ای در مقام خلیفه حکومت اسلامی عنوان می کند که “خدای سال ۶۰، خدای امروز هم هست” که در واقع تهدید علنی به قتلعام و کشتار است. این رجزخوانی های رهبر و دیگر مسئولان نظام نشان می‌دهد که محکومیت یک “عامل” جنایت بدون به دست عدالت سپردن ” آمر” جنایت یعنی ولی فقیه نمی تواند مانع تداوم جنایت شود. نیک می‌دانیم که سیاست سرکوب خشن و بی سر کردن جنبش در دهه شصت امروز به شکل دستگیری های وسیع تمامی فعالین جنبش های مطالباتی- اعتراضی دنبال می‌شود. برای ممانعت از تکرار جنایات حکومت استبداد دینی، همکاری و حمایت از تک تک دستگیر شدگان و خانواده‌های شان، صرفنظر از تعلقات سیاسی و گرایش فکری شان یک ضرورت حیاتی است.

اردوگاه کار و زحمت، این پیروزی تاریخی را به همه دادخواهان و مردم ایران تبریک می‌گوید و می‌کوشد بیرق دادخواهی همواره در اهتزاز بماند تا داد این بیداد بزرگ از آمران و عاملان آن (از صدر تا ذیل) در یک دادگاه عادلانه مردمی در ایران آزاد گرفته شود. دادی نه برای انتقام بلکه برای کشف حقیقت و اجرای عدالت تا اینکه دیگر هرگز شاهد تکرار چنین جنایات هولناک نباشیم. برای فرا رسیدن زودتر آن روز بزرگ تاریخی پیوند جنبش های گوناگون اجتماعی بیش از پیش ضرورت دارد

به نقل از اردوگاه کار و زحمت


ارسال نقد

نظر شما