بزودی سیل ده‌ها میلیون گرسنه‌ی ایرانی همه چیز را ویران می‌کند

ایران خبر


سعید معیدفر، جامعه شناس مقیم ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا دربارۀ اعتراض های جاری در کشور گفته است که این رویدادها در قیاس با «جنبش سبز» و حتی اعتراض های دی ماه ٩۶ تغییر ماهیت داده و علاوه بر جنس سیاسی آنها عاملان شرکت کننده در اعتراض ها نیز کاملاً تغییر یافته اند.

سعید معیدفر، گفته است که ویژگی مهم جنبش اعتراضی جاری این است که ثمره‌ی اقدام میلیون ها گرسنه‌ی حاشیه نشینی است که در دروازه های شهرهای بزرگ کشور کمین کرده اند و سرخوردگی آنان نتیجه‌ی چهل سال سیاست های غلط مقامات حکومت اسلامی ایران است. این جامعه شناس سپس افزوده است که گرایش موسوم به اصلاح طلب حکومت اسلامی نیز چنان بی اعتبار شده که توانایی هرگونه تاثیرگذاری بر اعتراض های جاری و مهار و هدایت آنها را از دست داده است.

سعید معیدفر گفته است : «امروز ما مانده ایم با یک اقتصاد ورشکسته، فسادها، تبعیض ها و سیاست های غلطی که طی ۳٠ الی ٤٠ سال باعث تخلیه روستاها شد. در حاشیه کلان شهرهایی که در آنها ثروت و منابع اقتصادی متمرکز شده لشگر گرسنگانی شکل گرفته است که هر روز برای هجوم به کلانشهرها آماده تر و با انگیزه تر هستند.»

سعید معیدفر سپس ابراز اطمینان کرده که این «لشگر گرسنگان» که به گفتۀ کارشناسان به زودی جمعیتی بالغ بر ٢٤ میلیون نفر را تشکیل می‌دهد به کلانشهرها هجوم خواهند آورد و «باید هر چه زودتر برای آن چاره ای اندیشید». هر چند خود سعید معیدفر اعتراف کرده که دیگر وقت برای چاره اندیشی باقی نمانده، زیرا، به گفتۀ او «نظم و بنیاد اقتصاد و سیاست و فرهنگ و اخلاقیات در کشور از بین رفته است» و همه‌ی اصلاح طلبان به اتهام‌های دزدی و فساد «بی اعتبار شده اند».
سعید معیدفر هشدار داده است که در ایران جمعیت «گرسنگان چنان قدرتی خواهد داشت که هیچ کس جلودار آنها نیست» و خلاصه این که «کشور و جامعه در مسیر تندبادهای شدید» قرار گرفته است.
در چنین شرایطی به گفتۀ سعید معیدفر معترضان و گرسنگان «مانند یک سیل همه چیز را ویران خواهند کرد».

در اظهاراتی جداگانه، فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد در دانشگاه صنعتی شریف، یکشنبه سوم آذرماه در یک سخنرانی به استناد به گزارش های رسمی حکومت اسلامی ایران گفته است که جمعیت حاشیه نشین کشور از مرز ١٩ میلیون نفر گذشته و تا سال ١۴۰۰ دست کم به ٢۳ میلیون نفر خواهد رسید. فرشاد مؤمنی سپس گفته است که یک سوم جمعیت کل کشور و دو سوم جمعیت زندان های کشور را حاشیه نشینان تشکیل می‌دهند. فرشاد مؤمنی برای نشان دادن درجۀ فقر در ایران امروز گفته است که در سال ١۳۶٧ سرانۀ مصرف گوشت هر ایرانی در سال ١٢٢ کیلوگرم بود در حالی که این رقم در سال ١۳٩۰ یعنی در اوج درآمدهای نفتی دولت احمدی نژاد به زیر ٤٠ کیلوگرم کاهش یافت. فرشاد مؤمنی نگفته است که سرانۀ مصرف گوشت در وضعیت کنونی کشور یعنی در شرایطی که رشد اقتصادی به منفی ١۰ درصد نزول کرده چند کیلو گرم است.


ارسال نقد

نظر شما