امروز، سیاست ‌ورزیدن در معرض پرسش جدی قرار گرفته است

ایران نقد

هشدار سعید حجاریان: سایه قدرت فائقه سیاسی تمام جامعه سیاسی و فضای عمومی را فراگرفته، کار اصلاح طلبان خالی از معنا شده دوره انقلاب و جنگ داخلی … فرا رسیده

حجاریان بنیانگذار وزارت اطلاعات، مغز متفکر اصلاحات، در کابوس انقلاب وخیزش زحمتکشان از یکطرف وپایان سیاست ورزی اصلاحطلبان از طرف دیگر هشدار میدهد.

وضعیت وخیم جناح اصلاح طلب که با بحران هویت روبروست و پایان کارش فرا رسیده در تحلیل جدید سعید حجاریان، در «مشق نو» در مقاله ای تحت عنوان «امکان و امتناع سیاست ورزی در ایران» بازتاب یافته است. او در این مقاله به زبان خود پایان دوره سیاست ورزی اصلاح طلبانه و شروع دوره «جنگ داخلی، انقلاب و…» را یادآور می شود. حجاریان می نویسد:

«تا دیروز بحث غالب بر سر امکان و امتناع ایجاد تغییر، و شیوه آن بود اما امروز، سیاست ‌ورزیدن در معرض پرسش جدی قرار گرفته است تا جایی که باید از نیروهای سیاسی خواست تا مقدمتاً بگویند، براساس کدام دلایل سیاست‌ورزی را در ایران ممکن می‌دانند.»

حجاریان علت ناممکن شدن سیاست ورزی در ایران را در تام گرایی دستگاه ولایت فقیه خلاصه می کند و می نویسد که زمانی «قدرت فائقه سیاسی مانند یک بالن سبک ‌‌وزن از زمین سیاست ارتفاع گرفته بود و صرفاً بخشی از سایه‌اش جامعه سیاسی را پر کرده بود و به همین دلیل تا حد زیادی امکان تنفس و به بیان بهتر، سیاست‌ورزی وجود داشت اما در مقاطعی کیسه‌های شن با محتویات مختلف به بالن قدرت متصل شدند و بلوک قدرت را سنگین کردند و به مرور بالن را پایین آوردند تا حدی که سایه‌ آن تمام جامعه سیاسی و حتی فضای عمومی را فراگرفت چون ماه نو منخسف امتناع سیاست‌ورزی را به‌دنبال آورد.» معنای ساده این عبارت پردازی ها این است که ولی فقیه و دم و دستگاهش چنان سایه سنگین دیکتاتوری را بر همه جا کشانده اند و بالون قدرت را بالای سر جامعه سیاسی و فضای عمومی گرفته اند که میدانی برای بازی اصلاح طلبان که از نظر حجاریان نامش «سیاست ورزی» است باقی نگذاشته اند. او هشدار می دهد که وقتی «سیاست‌ورزی به پایان می‌رسد، اشکالی دیگر از کنش‌های جمعی ظاهر می‌شود؛ جنگ داخلی، انقلاب، سابوتاژ، اشغال خارجی، جنگ چریکی و…»

حجاریان عبارت بازرگان در دادگاه نظامی شاه را یادآوری می کند که گفته بود: «ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما صحبت می‌کنیم» و در تشریح آن یادآور می شود: «این عبارت او در واقع، ناظر به پیدایش شرایط امتناع سیاست در ایران بود. چنانکه شاهد بودیم از آن مقطع به بعد، زبان گلوله و انقلاب جایگزین زبان سیاست شد و کارویژه به‌کلی خالی از معنا شد.»


ارسال نقد
 1. نه جناب حجاریان قبلا شما سیاست مدار توانمندی نبودید، بلکه مردم ما مست باده انقلاب اسلامی بودند که بارقه آن تا دور دستها دلهای مستضعفین جهان را روشن ساخته بود.
  امثال شما را انسانهایی خدوم و انقلابی میپنداشتند، لذا باورتان میکردند و همراهتان بودند.
  مردمان این سر زمین به برکت امکانات و فضایی که خوبان و پاکان و فرزندان خلفشان در سالهای پس از انقلاب فراهم کردند، امروز هر حرکتی را در روشنی و آگاهی تحلیل میکنند و تن به هر ذلتی نخواهند داد .
  شماها از آغوش مهر همان انقلاب ،برای خود سکوی جهش ساختید و در کمال ناباوری مانند فرزندان ناخلف، به جای بدخواهان، آرام آرام بر مام وطن تاختید و توجهی به چگونگی انقلاب اسلامی و اهداف مقدس آن نکردید.
  امروز که خود را در جهنمی که از نادانیها و خطاهای خودتان ساخته اید و از آتش قهر این نظام، کشور و ملت میسوزید، هنوز هم نمیخواهید بدانید که هر سیاستی در این کشور مقدس کارائی ندارد .
  سیاست ورزی مدل شما سالهای زیادی است که از این مملکت رخت بر بسته است.
  شما هنوز هم به هر قیمتی میخواهید خواسته های خود را با دروغ و نیرنگ و ابلیسانه ترین روشها بر مردم مظلوم ایران تحمیل کنید.
  تنها اتفاقی که رخ داده این است که مشت شما و امثال شما برای مردم باز شده و حنایتان رنگی ندارد.
  سیاست ورزی در این کشور کار برد دارد ولی سیاستی که مبتنی بر انسانیت و الوهیت و با اهداف خیرخواهانه باشد.
  روش شما نه تنها در کشور مقدس من، بلکه در هیچ جای دنیا مقبولیت ندارد.
  شما روش اسرائیلی و صهیونیستی پیش گرفته اید، روشی که میگوید تاریخ را ژورنالیستها و صاحبان رسانه مینویسند ، اما مردم ما اعتقاد دارند تاریخ را امثال حسین ابن علی(ع) و یاران و رهروانشان با بخشش جان و مالشان خلق میکنند.
  آنها شاید یک واقعه رسانه ای مانند هولوکاست درست کنند اما آیا نمی ببینید مقابله حقیقت با توهم را؟
  اگر میخواهید حقیقت را درک کنید به واقعه اربعین دقیقتر و عمیقتر نگاه کنید ، امیدوارم خداوند چشم دلتان را بینا کند و دست از بعضی رفتارها بردارید.
  صبح آنست که بیدار شود اقیانوس
  صبح آنست که خورشید بگوید نه خروس

نظر شما