احکام حریم و احکام تحریم!

ایران چند رسانه‌ای

بحران در ایران موضوع جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان، فعال حقوق بشر، عضو کانون نویسندگان ایران، فعال سیاسی سوسیالیست و دکتر اقتصاد از مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن است که می‌توانید در ادامه به آن گوش دهید.

بحران در ایران – بخش اول
بحران در ایران -بخش دوم

ارسال نقد

نظر شما