بحران اقتصادی جهانی در تداوم پاندومی کرونا زمینه ساز تشدید تشنج در روابط ایران و آمریکا

چند رسانه‌ای خبر نقد

جلسه تلگرامی با خانم یاسمین میظر جمعه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
برگرفته از وب‌سایت به‌پیش

میهمان برنامه: خانم یاسمین میظر – فعال سیاسی، پژوهشگر دانشگاه آکسفورد، سردبیر نشریه کریتیک (ژورنال تئوری سوسیالیسم)

این جلسات هر جمعه ساعت ۹ شب به وقت ایران به طور موازی در بیش از ده گروه و کانال تلگرامی از جمله گروه حمایت از زندانیان سیاسی و عقیدتی و کانال تریبون سرزمین من (اجتماعی،سیاسی،فرهنگی) برگزار میشوند.

بخش اول
بخش دوم

سوالات مطرح شده در جلسه

– آیا چین نمی تواند پس از این پاندومی در رقابت با امریکا در عرصه های اقتصادی و سیاسی نقش بدیل را ایفا کند؟

– با توجه به احتمال تغییرات کلی در یارگیری های جدید قدرت ها به ویژه اروپا و چین پس از پاندومی آیا شما زمینه ای برای نزدیک شدن بلوک اروپایی با چین در مقابل سلطه طلبی امریکا را امکان پذیر میدانید ؟ اگر نه دلایل شما برای این عدم نزدیکی چه چیز هایی است؟

– به نظر شما نقش و وظایف سوسیالیستها به ویژه در کشور های در حال توسعه و توسعه نیافته چگونه باید باشد ؟ سوسیالیست های ایران به توجه به نرخ بالای پراکندگی آنها و عدم حضور گسترده و بالفعل در میان طبقه کارگر و زحمتکشان ایران چه کارهایی را باید بیشتر مورد توجه قرار دهند؟

– تا چندی پیش سیاست ترامپ برای تغییر رفتار نظام با فشار حداکثری (تحریم) هدف قرار میگرفت . حالا موضوع اطاق گفتگو کرونا ‌جنگ با ایران مطرح می‌شود ؟ بر اساس چه مولفه هایی این نظر مطرح می‌شود ؟ ثانیا اگر چنانچه کرونا از راه نمیرسید این اتفاق رخ نمیداد یا اینکه هدف اصلی تغییر نظام است ؟

– داشتن نیروی نظامی قوی چطور در هژمونی و توازن قدرت تاثیر میگذارد؟

– با درود بر خانم میظر نقش روسیه را در این رابطه چه میبینید ایا نمیتواند با چین در مقابل امریکا برای یکه تازیش نقش بازی کند وایا میتوانند در حملات اتی امریکا به ایران از ایران حمایت کنند یامنافع خودشان ارجهیت خواهد داشت ؟

– آیا دلیل فشار های اقتصادی در شرایط کنونی که نئولیبرالیسم حاکم است می تواند در خصوصی سازی افراطی ان با توجه به کرونا و تعطیلی کارگاه های تولیدی و واگذازی بخش دولتی به خصوصی سازی باشد؟

– کرونا در واقع تصویر جهان معاصر را به دلیل ویران سازی حوزه بهداشت عمومی و محیط به خاطر کسب منافع سرمایه به خوبی نشان داد. از طرف دیگر واقعیت به عکس پروپاگاندای سیاسی و رسانه یی تابع ساختار سیاسی خود توانست با اعمال قرنطینه کامل و تامین زیست مردم و مدیریت درست موفق به مهار اپیدمی کرونا شد و امروز اروپا و آمریکا برای پاسخ به این مقایسه با فرافکنی و توجیه خود در شیپور چین ستیزی می دمند که تا حدودی هم موفق به مهندسی افکارعمومی شده اند. حالا این سؤال پیش می آید که در ادامه این بحران نظام سرمایه حاکم یا به تعبیری نئولیبرالیسم مسلط، چگونه می تواند خود را بازسازی کند، آیا دوباره به سمت نوعی از افراط گرایی فاشیستی پیش می رود یا اینکه جامعه مدنی این جوامع می تواند مطالبه عدالت اجتماعی را به این ساختار تحمیل کند؟

– بدون تردید هژمونی قدرت در شرایط کنونی هم چنان پتانسیل رهبری را حتی در موقعیت افول هژمونی هم دارد آیا اروپا که امروز تا حدود زیادی در عدم انطباق منافع با آمریکا قرار دارد همچنان به عنوان نظاره گر می ایستد یا خود را در جهت یک قطب گرایی واقعی بازسازی و اتحادیه سعی خواهد کرد نقش مستقل تری را ایفاء کند؟

– آیا شرایط موجود میتواند توازن قدرت را به نفع نیروهای ضد نئولیبرالیسم تغییر دهد؟

– رفیق میظر در مقدمه صحبتتون اشاره داشتید به نوعی بی اعتبار شدن امریکا به خاطر سیاست های ترامپ فکر می کنید در انتخابات آینده حزب جمهوری خواه و یا در کل جامعه امریکایی تمایلی برای روی کار ماندن ترامپ را دارند به زبان دیگر شانس ترامپ برای دور بعد را چطور ارزیابی می کنید ؟

– با درود بخش دولتی در ایران بهشکل افراطی به بخش خصوصی سازی واگذار شد و عملا فروپاشی بخش دولتی ست . نظر شما در مورد ایران که برنامه بانک جهانی را پیش گرفته است چه اتفاقی می افتد ؟

– در کشوری که هستید چه قدر جنبش کارگری و تغییر خواهان پتانسیل تحمیل تغییر به نفع جامعه را به نئو لیبرالیسم دارند؟

– به نظر می رسد که نئولیبرالیسم بر حسب شرایط تغییراتی کرده و الان بیشتر انتقال سرمایه و امکانات به بخش خصوصی است ، با کمک خود دولت ، ولی به هر حال تسهیلات برای مردم کمتر میشود و برای سرمایه داران بیشتر – شما این طور فکر نمیکنید ؟

– درود بر یاسمین میظر عزیز؛ ممکن است در رابطه با نقش بریتانیا در این میان صحبتی بکنید؟ آیا می تواند مانند یک متحد قدرتمند کنار آمریکا نقش ایفا کند یا مشکلات داخلیش او را منفعل خواهد ساخت؟

– خانم میظرعزیز هم اکنون این سوال اساسی مطرح است که در فردای بعد از کرونا نقش سوسیال دمکراسی اروپایی که هم اکنون به شدت به سمت راستگرایی غلتیده، آیا دچار یک دگردیسی همانند نگرش جرمی کوربین در بریتانیا یا برنی سندرز در آمریکا خواهد شد یا سوسیال دمکرات ها همچنان در باتلاق موجود دست و پا خواهند زد؟

– آیا فکر می کنید کرونا و کوچک شدن اقتصاد جهانی باعث شعله ور شدن خیزش های طبقه فرودست در بسیاری از کشورها از جمله ایران شود ؟ ایا در ایران طبقه کارگر و فرودست چقدر شانس گرفتن امتیازهایی دارد ؟

– هم تونی بلر در مقطع جنگ عراق و هم در دوره ی آخرین جرمی کوربین رهبری حزب کارگر را داشته اند. تضاد عمیق بین سیاست های حزب کارگر در مقاطع فوق از یک حزب را چگونه می توان تفسیر نمود؟ چه دستجاتی در انگلستان، بعنوان سوسیال دموکراسی محسوب و تعریف می گردند؟

– رفیق میظرعزیز باتوجه به طرح صلح امام حسن خامنه ای ونیز پیشنهاد تبادل زندانیان دو طرف ایران وآمریکا ، آیا ناشی ازشرایط فلاکت بارجمهوری اسلامی بویژه درزمینه اقتصادی نیست ، آیا امکان اینکه دربدوامر بطور پنهانی و درنهایت مجبور شود آشکارا با آمریکا دوباره سرمیز مذاکره بنشیند؟

– از نظر شما جایگاه جنبش‌های محیط زیستی بعد از کرونا چگونه خواهد بود وتقابل آنها با ناسیونالیسم و جریانات راست در همراهی با ناسیونالیسم ره به کجا میبرد ؟ و تکلیف توسعه پایدار که کم کم شکل جهانی به خود می‌گیرد چه آینده‌ای پیش روی دارد؟

– نقش بریتانیا و اروپا در تشنج منطقه ما بعد از پانادمی چه خواهد بود؟

– با درود به نظر شما سازمان ملل بعد از پاندومی کرونا می تواند نقشی سازنده در بحران اقتصادی جهان ایفا کند؟


ارسال نقد

نظر شما