افعانستان- مدرسه دخترانه سیدالشهدا

خبر نقد

با گسترش همبستگی انسانی در منطقه غرقه در خون مان
در برابر خشونت و نفرت مذهبی و ملی بایستیم

در هفته اخیر شاهد جنایات زیادی در منطقه ماتم زده مان بودیم. در کشور همسایه مان افغانستان، تعداد جان باختگان بمب گذاری در مدرسه دخترانه “سید الشهدا” درغرب کابل به ۸۵ دختر دانش آموز رسیده درحالی که ۱۴۷ دختر دانش آموز نیز در این حادثه زخمی شده اند. در مرکز ایالت لوگر در جنوب کابل بمب گذاری ۲۳ نوجوان را به کام مرگ کشید و ۱۱۰ نفر را زخمی کرد. این جنایات افغانستان را در غم و اندوه عمیق فرو برد.
در بیت المقدس، بنیادگرایان یهودی با حمایت ارتش رژیم نژادپرست اسرائیل، تعدادی از خانواده های فلسطینی را از خانه های خود اخراج کردند و سپس در برابر اعتراض به حق جوانان فلسطینی، آن ها را به گلوله بستند و بمب افکن هایشان مردم غزه را به خاک و خون کشاندند و ده ها تن از مردم و کودکان فلسطینی را در خون خود غرقه کردند.

اما این جنایات سازمانیافته با نفرت مذهبی و اعتقادات خرافی تنها در کابل و بیت المقدس اتفاق نیافته است. در ایرانشهر، سپاهیان ولایت اتوموبیل یک خانواده را که برای خرید به این شهر سفر کرده بودند به گلوله بستند و کودک خردسال شان را کشتند و وقیحانه ادعا کردند که این خانواده مسلح بوده است. در هفته قبل از آن نیز علیرضا جوان عاشق زندگی به دلیل گرایش جنسیتی اش از سوی اعضای خانواده اش به اعدام محکوم شد . این حکم ناشی از جهالت مردسالارانه را برادرانش در نخلستان های اهواز به اجرا درآوردند.

کشور ما ایران، بیش از چهل سال است که توسط بنیادگرایان شیعه به اسارت گرفته شده است و با تبلیغ و ترویج نفرت مذهبی، زندگی عرفی را بر تمامی مردمان کشور و بر تمامی دگراندیشان و اقلیت های دینی، ملی، فرهنگی و جنسیتی تیره و تار کرده است. این وضعیت تنها مختص ایران نیست. کشور همسایه ما افغانستان بیش از چهل سال است که زیر سایه جنگ و نفرت مذهبی و ملی بسر می برد و چه جان های پاکی که در این جنگ نفرت انگیز از دست نرفته است. حاکمیت داعش در عراق و سوریه نیز چهره دیگری از توحش مذهبی بود که جنایاتش جهان را تکان داد. رشد بنیادگرائی در حاکمیت ترکیه و در پیش گرفته سیاست نفرت ملی علیه کردها و دگراندیشان را نیز باید درهمین چهارچوب مورد ارزیابی قرار داد. در کنار بنیادگرائی شیعه و سنی در خاورمیانه بزرگ، شاهد رشد و گسترش بنیادگرائی یهودی نیز هستیم که اکنون در دولت اسرائیل دست بالا را دارد و به جنایات خود علیه مردم فلسطین و زیر پا گذاشتن حقوق مسلم آنها برای زندگی مسالمت آمیز در کنار یهودیان در سرزمین آبا و اجدادی خود ادامه می دهند. و تنها بنیادگرایان مذهبی نیستند که مردم منطقه ماتم زده ما را به اسارت گرفته اند و زندگی آنها را به جهمنی روزانه تبدیل کرده اند بلکه حکام مستبد و مرتجع منطقه، دست در دست قدرت های سلطه جوی جهانی نیز به کشتار مردم، چپاول ثروت های ملی و استثمار نیروی کار منطقه مشغولند و هر نوع امید به زندگی انسانی را به پائین ترین حد خود رسانده اند.

در برابر موج بنیادگرائی مذهبی و ارتجاع منطقه و حکام مستبد، نیروهای آزادی خواه و برابری طلب و آنها که امکانات کشورهای خود را برای اکثریت مردمان شان می خواهند، در تمامی این سال ها مبارزات درخشانی را به پیش برده اند. موج جنبش های ترقی خواهانه و آزادی طلبانه در تمامی کشورهای منطقه، نشان از این مقاومت درخشان است. مبارزات شکوهمند مردم و جوانان و زنان چه در تهران و کابل، چه در استانبول و روژاوا، چه در بیروت و بغداد و چه در تل آویو و بیت المقدس و چه در چهارگوشه این منطقه به خاک و خون نشسته، به هم پیوستن این موج های امید است که می توانند در برابر بینادگرائی مذهبی و استبداد حکام و ارتجاع و نژادپرستان سد محکمی ایجاد کنند. با برافراشتن پرچم برابر حقوقی زنان با مردان، جدائی دین از دولت ، دفاع از حق تعیین سرنوشت تمامی ملیت های تحت ستم، مبارزه علیه تمامی تبعیض ها علیه اقلیت های دینی، فرهنگی، دگراندیشان و دگرباشان، و در یک کلام مبارزه برای گسترده ترین دمکراسی در تمامی عرصه های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی راه را برای ایجاد منطقه ای متشکل از کشورهائی که مردمان شان از حق حاکمیت مطلق برخوردارند، هموار سازند.

اردوی کار و زحمت، خود را درغم تمامی خانواده هائی که جگرگوشه گانشان را در موج های جنایت کارانه توحش بنیادگرائی مذهبی و تفکرات و تعصبات مشمئزکننده مردسالارانه از دست داده اند شریک می داند. تمامی آزادی خواهان و برابری طلبان و همه آنهائی که به کرامت انسانی تک تک افراد احترام می گذارند، وظیفۀ دارند در افشای تمامی انواع بنیادگرائی مذهبی، عظمت طلبی ملی، نژادپرستی و تعصبات و خرافه های قرون وسطائی با تمام توان وارد میدان شوند و اجازه ندهند توحش کنونی، زندگی مردمان این منطقه را به تباهی بکشاند.


ارسال نقد

نظر شما