مانیفست حزب کمونیست

مانیفست حزب کمونیست، یک متن تاریخی و سیاسی است که توسط کارل مارکس و فریدریش انگلس در سال ۱۸۴۸ نوشته شد. این متن اساساً اصول و هدف‌های حزب کمونیست را بیان می‌کند و به تحلیل تاریخی، اجتماعی و اقتصادی می‌پردازد. در خلاصه‌ای از مانیفست حزب کمونیست، می‌توان چند مفهوم کلیدی را آورد: تاریخی‌گرایی: مانیفست حزب […]

کدام سوسیالیسم؟

محمدرضا شالگونی مجموعه مقالاتى كه مشاهده مى‌كنيد به قلمرو سياست در نظام سوسياليستى اختصاص‏ دارد. اين مقالات با شعار «بازگشت به ماركس‏» به بازنگرى تجربه اكتبر و شكست مدل «سوسياليسم واقعاً موجود» پرداخته و با جمع‌بندى مسايل دنياى معاصر عناصر لازم براى تجديد آرايش‏ چپ را در يك سيستم منعطف و دموكراتيك از سوسياليسم ارايه […]

ضرورت مبارزه برای تشکل سراسری کارگری

مصاحبه «صدای کارگر» با محمد رضا شالگونی جزوه حاضر اندکی خلاصه شده مصاحبه رادیو صدای کارگر با رفیق محمد رضا شالگونی است که در سال ۱۳۷۳، توسط انتشارات سازمان نشر یافته است. در این گفتگو رفیق شالگونی به انتقاداتی که به طرح «ضرورت مبارزه برای تشکیلات سراسری کارگری» در سه دهه قبل وارد شده بود، […]

منشاء خانواده، مالکیت خصوصی و دولت

نوشته‌ی فردریک انگلسترجمه‌ی مسعود احمدزاده دولت به هیچ‌روی نه قدرتی است که از بیرون به جامعه تحمیل شده باشد و نه واقعیت ایده‌ی اخلاقی و “تصویر واقعیت عقل” چنان که هگل می‌گوید؛ بلکه دولت محصول جامعه در محله‌ی معینی از تکامل است. پذیرش این است که جامعه در یک تضاد حل ناشدنی با خود درگیر […]

کدام سوسیالیسم؟

مجموعه مقالاتی که مشاهده می‌کنید به قلمرو سیاست در نظام سوسیالیستی اختصاص دارد. این مقالات با شعار «بازگشت به مارکس» به بازنگری تجربه‌ی اکتبر و شکست مدل «سوسیالیسم واقعاً موجود» پرداخته و با جمع‌بندی مسائل دنیای معاصر،‌ عناصر لازم برای تجدید آرایش چپ را در یک سیستم منعطف و دموکراتیک از سوسیالیسم ارائه می‌کند. این […]

مارکس و انگلس و اصل خودرهانی پرولتاریا

اگر برای مارکس راه ارتقای حرفه‌ای به سوی قدرت غیرممکن بود، این به‌معنای آن نیست که حکم تاریخ یا نیروهای اجتماعی به هیچ‌رو برای این یا آن فرد چیزی را تعیین نمی‌کند. آن چه مارکس را به این تصمیم واداشت، ترکیبی از کل شخصیت و هوش او بود که هر دو مشروط به زمان خود بودند.

درباره‌ی بنیان‌ها و ساز و برگ‌های دولت در «جنوب جهانی» با نگاهی به خیزش‌های توده‌ای فرودستان

امین حضوری هنوز از خیزش‌های توده‌ای در مصر، الجزایر و سودان مدتی نگذشته بود که خیزش‌های جدید در پهنه‌ی «جنوب جهانی*» پدیدار شدند. اکوادر، هائیتی، شیلی، عراق، لبنان، ایران و کلمبیا. انکشاف سریع رویدادهای اخیر و هم‌زمانی و توازی آن‌ها به تنهایی بر این واقعیت گواهی می‌دهد که تحولات تاریخ‌ساز جهانی چنان سرعت و شتابی […]

داغ آزادی – روند شکل‌گیری جمهوری اسلامی

ماهیت حکومت برآمده از انقلاب، سرمایه‌داری است. این حکومت خواست‌های طبقه‌ی کارگر را در همان گام اول به دست فراموشی سپرده است. در انقلاب ۵۷ خواسته‌های عدالت‌خواهانه زحمت‌کشان بسیار پررنگ در رأس شعارهای انقلابی بود و دو ماه بعد از پیروزی انقلاب با اعتمادی که توده‌های زحمت‌کش به امام خمینی می‌نمایند از خیابان‌ها به سر […]

موش‌ها و آدم‌ها

بحران های دوره ای سیستم سرمایه‌داری که یکی از حاد ترین آنها در دهه‌ی سی (۱۹۳۰) بخصوص در آمریکا بروز و ظهور داشت، باعث فلاکت اقتصادی و مهاجرت‌های درون‌مرزی زیادی در آمریکا شد. آثار جان‌اشتاین‌بک بازتاب زندگی زحمت‌کشان در آن مقطع تاریخی آمریکائیان است. کتاب موش‌ها و آدم‌ها با عنوان انگلیسی Of Mice and Men […]

آنچه من هستم

انچه ادبیات را از زبان علمی جدا میکند این است که در ادبیات، کلمه همیشه به یک معنی نیست. در عالم نویسندگی هنرمند کسی است که کلمات را به شیوه ای پهلوی هم قرار دهد که برحسب روشنائی که بر انها می تاباند، برحسب وزنی که به آنها می بخشد، آن کلمات معنائی بدهند و […]