«من وکالت می‌دهم»، تمامیت ارضی، پهلوی و جنبش «زن زندگی آزادی»

صوتی

«من وکالت می‌دهم» پدیده‌ای ارتجاعی و غریبه با احوال و مختصات قرن بیست و یکم است.


ارسال نقد

نظر شما